h

Toestemming voor helihaven teleurstellend

15 oktober 2015

Toestemming voor helihaven teleurstellend

Foto: SP

Een meerderheid van CDA, VVD, PVV en D66 stemde gister in met de plannen voor een nieuwe commerciële helihaven bij Den Haag. Een teleurstellende uitslag. Het is wat de SP betreft wel een goede zaak dat de helihaven door de Staten wordt beperkt in vliegtijden, in aantal vluchten per dag en in duur van de vergunning. Zo nodig kan de stekker er in 2018 alsnog uit.

SP-fractievoorzitter Lies van Aelst: ‘De vergunning loopt tot 2018. Dan kunnen we alsnog besluiten het niet te willen. Er komt in 2018 een afweging op basis van overlast voor omwonenden en verkeer, maar ook woningwaardedaling en milieubelasting horen daarbij’.

De plannen voor de helihaven vallen op meerdere punten net binnen de gestelde normen. De SP vindt dat geen reden om in te stemmen. Van Aelst: ‘Policitici zijn er juist ook om goed te luisteren naar inwoners en dat mee te wegen. Wat wettelijk mag, is niet altijd wenselijk’.

Amendementen en moties
Door een serie moties en amendementen zijn de plannen voor de helihaven sterk ingeperkt. Zo worden commerciële rondvluchten niet toegestaan. Dat is eigenlijk logisch, omdat toeristische vluchten totaal niet bijdragen aan een beter internationaal economisch vestigingsklimaat van Den Haag.

Daarnaast blijft de SP zich sterk maken voor een glasheldere klachtenregeling waarmee inwoners snel en simpel overlast kunnen melden. Mede op basis daarvan kan zo nodig in 2018 alsnog besloten worden tegen de helihaven. ‘Het is heel erg belangrijk dat tot 2018 iedere vorm van overlast door omwonenden en weggebruikers wordt gemeld’, aldus Van Aelst.

 

 

U bent hier