h

Fractievoorzitter Lies van Aelst: 'Veer Rozenburg-Maassluis blijft belangrijk'

7 november 2015

Fractievoorzitter Lies van Aelst: 'Veer Rozenburg-Maassluis blijft belangrijk'

Foto: SP

‘Ook tijdens en na de bouw van de Blankenburgtunnel blijft het veer tussen Rozenburg en Maassluis belangrijk. Niet alleen voor fietsers en voetgangers, maar ook bij ernstige problemen in de tunnel of op Rozenburg zelf’, aldus SP-fractievoorzitter Lies van Aelst. ‘Het plaatsje wordt omringd door petrochemische industrie. Dit vraagt om extra voorzorg bij calamiteiten’.

De Statencommissie Verkeer en Milieu besprak op 28 oktober na een opmerking hierover van de SP de toekomst van het veer in relatie tot de aanleg van de Blankenburgtunnel. Het huidige contract voor de veerdienst Rozenburg-Maassluis loopt tot nog 31 december 2017. De provincie laat nu onderzoeken wat de meest waarschijnlijke effecten van de komst van de toltunnel op het gebruik van het veer zijn. De uitkomsten hiervan worden voorjaar 2016 verwacht.

Fietsers
De commissie stond ook stil bij het ontbreken van een fietsverbinding in het huidige Ontwerp-Tracébesluit (OTB) van de Blankenburgtunnel. De fietstunnel is vorige zomer op advies van de Stadsregio Rotterdam (nu metropoolregio Rotterdam-Den Haag) geschrapt vanwege de hoge kosten. Van Aelst benadrukt dat deze keuze wel verplichtingen met zich meebrengt: ‘Het veer vervoert nu nog zo’n 800 mensen per dag. Fietsers mogen niet de dupe worden als het aantal auto’s straks flink terugloopt.’

Het huidige veer is volgens haar een echte levenslijn voor de  13.000  inwoners van Rozenburg: ‘De bevolking is ervan afhankelijk, ook qua veiligheid. Dat het veer nu 7 dagen per week, 18 uur per dag en in de spits vier keer per uur vaart is dus noodzaak, geen luxe’. Eerder vroeg ze al aandacht voor het belang van het veer tijdens de minstens vijf jaar durende bouw van de tunnel. De opening is op z’n vroegst in 2022. ‘Tot die tijd is een volwaardig veer dus sowieso volledig onmisbaar’, aldus Van Aelst.

Wat voor de periode daarna de beste oplossing is, moet voor de SP nog blijken. Het hangt onder meer af van de uitkomst van het onderzoek naar de effecten van de tunnel op het veer. Daarnaast neemt de SP te zijner tijd natuurlijk ook alle andere relevante ontwikkelingen mee. De veiligheid en bereikbaarheid van Rozenburg staan in elk geval voorop.

 

U bent hier