h

SP: snel aan de slag met veelbelovende innovatie Blauwe golf

20 november 2015

SP: snel aan de slag met veelbelovende innovatie Blauwe golf

Foto: SP

‘De blauwe golf’ staat voor verbetering van de  doorstroming van binnenvaart en wegverkeer door slimmere systemen voor brug- en sluisopeningen. De SP pleit al langer voor een snelle invoering van de blauwe golf, zo hoeven bruggen minder lang open en hebben weg- en waterverkeer zo min mogelijk overlast van elkaar.

De Blauwe golf is een gezamenlijk project van de provincies Noord- en Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf Rotterdam en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In Zuid-Holland zorgt de blauwe golf er nu al voor dat schepen een aantal bruggen snel achter elkaar kunnen passeren. Dat bruggen minder lang openstaan is ook voordelig voor het wegverkeer.

Tijdens de behandeling van de begroting vorige week in Provinciale Staten vroeg SP-fractievoorzitter Lies van Aelst aandacht voor een snelle invoering van de blauwe golf. Ook was ze positief over de ‘integrale aanpak’ van water door de provincie. Dit betekent dat de provincie watertaken nu allesomvattend aanpakt. Vervoer over water en waterbeheer staan dus niet meer los van bijvoorbeeld economie en ruimtelijke ordening.

Tandje erbij
Wat de invoering van blauwe golf betreft mag er van de SP echter nog wel een tandje bij. ‘We willen in Zuid-Holland een flinke inzet op meer vervoer over water, het is daarbij ook van groot belang te voorkomen dat weg- en waterverkeer met elkaar in de knel komen. De blauwe golf is hierbij een mooie ontwikkeling’, aldus Van Aelst.

Ze vroeg het provinciebestuur om een stand van zaken qua resultaten van de blauwe golf. Hierbij moet ook aandacht zijn voor knelpunten: zo gaat de bediening op afstand nog niet altijd feilloos. Ook moet er wat de SP betreft aandacht blijven voor voldoende ligplaatsen voor de binnenvaart voor korte en lange termijn en voor voldoende overslaglocaties.

 

 

U bent hier