h

Zuid-Holland onderzoekt afschaffen jeugdloon

11 november 2015

Zuid-Holland onderzoekt afschaffen jeugdloon

Foto: SP

Met 686 euro bruto per maand ligt het minimumjeugdloon voor 18-jarigen bijna 300 euro onder de armoedegrens. Te weinig om goed een zelfstandig bestaan op te bouwen, vinden alle partijen in Provinciale Staten. Achttienjarigen die werken bij of in opdracht van de provincie, zouden minimaal het wettelijk minimumloon moeten verdienen.

SP-fractievoorzitter Lies van Aelst nam samen met de PvdA het initiatief voor de vandaag ingediende motie. ‘Het liefst willen we dat het kabinet het jeugdloon voor 18-jarigen gewoon helemaal afschaft. Die kant lijkt het gelukkig wel op te gaan. Voor nu gaan we eerst kijken wat de provincie zelf kan doen. Ik ben heel blij dat wij dit signaal met alle partijen geven!’, aldus Van Aelst.

Twee groepen
De provincie heeft te maken met twee groepen die nu mogelijk het minimum jeugdloon krijgen: jongeren in dienst van de provincie zelf en jongeren bij bedrijven die opdrachten voor de provincie Zuid-Holland uitvoeren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om ICT-projecten en aanleg en onderhoud van wegen en bruggen.

Op dit moment heeft de provincie zelf geen jongeren in dienst met het minimumjeugdloon. Het is goed om dit ook voor de toekomst uit te sluiten. Voor jongeren bij bedrijven zou het via de aanbestedingsvoorwaarden geregeld moeten worden. Dit wordt de komende maanden onderzocht.

Onder vuur
Het jeugdloon ligt niet alleen bij de provincie Zuid-Holland onder vuur. Vorige week nam de gemeente Den Haag een motie van de SP over afschaffing aan. Landelijk is er veel aandacht voor het karige loon voor jongeren door de acties van FNV Young&United. In ons omringende landen als België en Duitsland verdienen jongeren aanzienlijk meer.

U bent hier