h

Forse verbetering molenbeleid Provincie

21 december 2015

Forse verbetering molenbeleid Provincie

Foto: Bart Vermeulen / Molen de Hoop in Gorinchem

Met het extra inzetten van € 300.000,- voor historische molens zorgt de Provincie Zuid-Holland voor een forse verbetering van het molenbeleid van de 228 molens in de Provincie. Van dat geld gaat het komende jaar 200.000 euro naar het groot onderhoud van de molens en 100.000 euro naar het verbeteren van de molenbiotopen. Molenbiotopen zijn gebieden rond molens die zo veel mogelijk vrij moeten blijven van obstakels om de molen voldoende wind te kunnen geven.

SP-Statenlid Bart Vermeulen is tevreden over het extra geld, maar vroeg tijdens het debat in de Provincie extra aandacht voor molens die nu al weinig wind krijgen.

Vermeulen: “De Provincie moet het geld vooral steken in molens die nu al weinig wind krijgen, want hoe minder molens draaien, hoe meer ze in kwaliteit achteruit gaan. Het extra geld kan daar zeker bij helpen, maar gemeenten kunnen uit zichzelf ook al veel doen en zouden daarop aangesproken moeten worden.”

De SP deed ook het voorstel om de draaipremie, een stimulans om molens zo veel mogelijk te laten draaien, ook beschikbaar te stellen voor molens die door te veel obstakels het minimum aantal omwentelingen niet kunnen halen. Gedeputeerde Janssen deed de toezegging om hiermee aan de slag te gaan.

“Ongeveer een derde van al onze molens heeft een slechte of matige molenbiotoop en de kwaliteit van de biotopen gaat nu achteruit. Ik ga er vanuit dat met dit verbeterde beleid we aan een verbetering kunnen gaan werken” aldus Bart Vermeulen.

U bent hier