h

Kamervragen over ingrijpen ministeries in Zuid-Hollands detailhandelsbeleid

14 december 2015

Kamervragen over ingrijpen ministeries in Zuid-Hollands detailhandelsbeleid

Foto: DS

SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling wil snel opheldering van VVD-ministers Kamp en Schultz Van Haegen over het schrappen van een bepaling uit het Zuid-Hollandse detailhandelsbeleid. De ministers willen hierdoor meer detailhandel aan de randen van gemeenten mogelijk maken. De provincie Zuid-Holland wil dit vanwege de vele leegstand en het beschermen van de stads-en dorpscentra juist beperken. Volgens Smaling moet er snel duidelijkheid komen over de bevoegdheden van de provincie en het Rijk.

SP-Statenlid Bart Vermeulen is blij met de vragen van zijn partijgenoot en de aandacht ervoor in de Tweede Kamer.

Vermeulen: “Het Rijk wil dat de Provincies een actief detailhandelsbeleid voeren en de ruimtelijke ordening op een goede manier regelen. Door nu in te grijpen lijkt het er sterk op dat de bezwaren van de ministers vooral ideologisch gekleurd zijn. Het Zuid-Hollandse detailhandelbeleid kan namelijk op brede steun in en buiten Provinciale Staten rekenen, vanwege de aanpak van leegstand en het versterken van de bestaande winkelgebieden in steden en dorpen. Het gevolg is dat we dus ook verzoeken van bedrijven af moeten wijzen.”

Aanleiding voor het ingrijpen van de ministers is het door Zuid-Holland weigeren van een ontheffing voor de vestiging van het bedrijf Decathlon aan de rand van Den Haag en Schiedam.

“De betrokken gemeenten hebben op basis van een rammelend rapport en in het geval van Schiedam negeren van een zeer kritisch advies van de regionale detailhandelcommissie een besluit genomen. Den Haag durfde de plannen niet eens voor te leggen aan de adviescommissie die hiervoor in Haaglanden was opgericht. Dit toont aan dat juist de Provincie dit soort plannen zeer kritisch moet bekijken. Het lijkt me sterk dat het Rijk dat in het vervolg wil gaan doen. De ministers doen er goed aan om snel het beleid van Zuid-Holland te herstellen” aldus Vermeulen.

De SP-Statenfractie vreest dat als de Provincie het huidige beleid niet voort mag zetten dat dit juist tot meer in plaats van minder leegstand van winkels gaat leiden en dat ook de ruimtelijke kwaliteit zal verslechteren. 

U bent hier