h

Verbod op varend ontgassen verder uitgebreid

21 december 2015

Verbod op varend ontgassen verder uitgebreid

Foto: MBZH

In de provincie Zuid-Holland gold al sinds begin dit jaar al een verbod op het varend ontgassen van benzeen. Dit zorgt voor minder stankoverlast en een betere leefomgeving. Per 1 januari 2016 wordt dit verbod verder uitgebreid. Ook het varend ontgassen van ladingen die 10% of meer benzeen bevatten is niet meer toegestaan.

Ontgassen betekent dat schippers nadat ze hun lading hebben gelost ook de restanten verwijderen. Dit maakt het ruim gereed voor een nieuwe vracht. Een vluchtige stof als benzeen verdween voorheen al varend in de buitenlucht. De dampen zorgden echter voor overlast en vervuiling. De provincie Zuid-Holland kwam daarom met een verbod.

De uitbreiding hiervan per 1 januari  2016 wordt mogelijk door een wijziging van de provinciale milieuverordening. SP-fractievoorzitter Lies van Aelst is blij met dit besluit. ‘De uitbreiding van het verbod levert een belangrijke bijdrage aan een gezondere leefomgeving en een schonere binnenvaart’, aldus Van Aelst.

Stimuleringsmaatregelen
Naast het verbod op varend ontgassen heeft de provincie Zuid-Holland ook stimuleringsregelingen voor een nog schonere binnenvaart vanuit het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit. Het gaat dan om nieuwe technologieën als walstroom, LNG en katalysatoren en zowel om toepassing op de schepen als om informatievoorziening.

Het verbod op varend ontgassen geldt nu in de provincies Zuid-Holland en Brabant. Toezicht op de naleving ervan gebeurt via administratieve controles en door controleurs op de schepen. Ook het bedrijfsleven heeft een verantwoordelijkheid. Dit moet zorgen voor voldoende afgifteplekken voor de afvalstoffen.

U bent hier