h

Voorstellen voor beter molenerfgoed

8 december 2015

Voorstellen voor beter molenerfgoed

Foto: Google / Google streetview

De SP-Statenfractie wil het molenerfgoed in Zuid-Holland versterken zodat de meer dan 200 molens meer kunnen draaien en dat het onderhoud op de langere termijn goed geregeld is.

Als eerste moeten de slechtste molenbiotopen worden verbeterd. Een molenbiotoop is de ruimte rondom de molen die zoveel mogelijk vrij moet zijn van bebouwing en bomen en struiken. Dit om de molen voldoende wind te geven om regelmatig te kunnen draaien.

SP-Statenlid Bart Vermeulen: “Molens die regelmatig draaien slijten een stuk langzamer en geven de molenaars de kans om hun ambacht uit te oefenen. Daarnaast vinden veel mensen dat de draaiende molens horen bij hun leefomgeving. Als molens minder vaak kunnen draaien komt dat vaak door te veel plantengroei. Hier zou de provincie wat aan moeten doen door subsidies te verlenen om de molenbiotopen te verbeteren.”

Extra aandacht zou moeten gaan naar molens in onder andere Den Haag en Leiden. Hier komen de slechtste molenbiotopen voor.

Verder wil de SP dat ook molens die door veel bebouwing of plantengroei te weinig wind krijgen toch aanspraak kunnen maken om de zogeheten draaipremie. De draaipremie stimuleert molenaars om hun molen zo veel mogelijk te laten draaien, maar is in de praktijk niet bereikbaar voor molens met te weinig wind.

Statenlid Bart Vermeulen: “Wij roepen het provinciebestuur op om de draaipremieregels te versoepelen, zodat molenaars in lastige gebieden ook draaipremie kunnen ontvangen. Hoe vaker molens draaien, hoe beter het voor de molen en de omgeving is.”

Verder wil de partij meer toezicht op de compenserende maatregelen bij aantasting van de molenbiotoop.

“In het sterk verstedelijkte Zuid-Holland is een zware druk op de open ruimte, dus in sommige gevallen zal de molenbiotoop aangetast moeten worden. In ruil daarvoor wil de Provincie daar vaak compensatie voor. Wij willen weten of gemeenten die compensatie ook echt uitvoeren. De SP heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur” aldus Bart Vermeulen.

Als laatste wil de SP het onderhoud van molens structureel regelen. In augustus deed de SP al een oproep aan het provinciebestuur om te inventariseren hoe het groot onderhoud van de molens in Zuid-Holland geregeld is. Op 9 december is daarom een provinciale bijeenkomst met molenaars en moleneigenaren georganiseerd om ervaringen op dit punt te bespreken en te kijken waar knelpunten zich voordoen.
De SP verwacht dat het provinciebestuur met maatregelen komt om het onderhoud van de Zuid-Hollandse molens structureel te regelen.

16 december spreken provinciale staten over het provinciale erfgoedbeleid.

U bent hier