h

Werkbezoek binnenvaart: sector nog schoner

1 december 2015

Werkbezoek binnenvaart: sector nog schoner

Foto: SP

SP-gedeputeerde Rik Janssen bezocht op 26 november twee binnenvaartschepen: de MSREplay en MSZembla. De Zembla vaart diesel-elektrisch. Deze vernieuwing past qua brandstofverbruik en uitstoot perfect bij het steeds grotere pakket maatregelen van de provincie Zuid-Holland om vervoer over water te stimuleren en schoner te maken.

In Nederland wordt nergens zo veel vervoerd en is nergens zo veel water als in Zuid-Holland. De provincie is echter dichtbevolkt en ook de wegen zijn vaak overvol. Vervoer over water kan dus een logistieke uitkomst bieden. Ook qua slijtage van de wegen (en het bijbehorende dure onderhoud) én leefomgeving en milieu is de binnenvaart een uitkomst. SP-gedeputeerde Rik Janssen nam de afgelopen jaren al een serie maatregelen om vervoer over water te stimuleren en de uitstoot de verminderen.

Foto: SP

SP-gedeputeerde Rik Janssen aan boord van de Zembla

Janssen: ‘Vervoer over water is al zonder meer kampioen in lage CO2-uitstoot. De vracht van de Zembla staat gelijk aan 220 vrachtwagens. Om de kansen van binnenvaart nog beter te benutten werken we ook hard aan het terugdringen van andere uitstoot, met name stikstofoxiden en fijnstof. Als de aangevraagde Europese subsidie doorgaat, kan de provincie via het Europese project Clean Inland Shipping volgend jaar weer 15 schepen helpen voorzien van een schonere motor en/of brandstof’. Of de subsidie wordt toegekend, wordt medio 2016 bekend.

Ook belangrijk voor de verbetering van de luchtkwaliteit is het verbod op varend ontgassen van benzeen (sinds 1 januari 2015) en benzeenhoudende stoffen (per 1 januari 2016). De bijbehorende beruchte stankoverlast voor omwonenden wordt hierdoor verleden tijd. SP-fractievoorzitter Lies van Aelst is positief over de maatregelen van de provincie. ‘Ook het bedrijfsleven moet echter verantwoordelijkheid tonen’, aldus Van Aelst. ‘Namelijk door te zorgen voor voldoende afgifteplekken voor de afvalstoffen’.

Betere doorstroming
Naast schone schepen is een goede doorstroming van goederenstromen vanuit havens belangrijk voor Zuid-Holland. Vervoer over water moet een integraal onderdeel van de logistieke keten zijn. De provincie zorgt daarom voor verbetering (vaak uitdieping), voor voldoende ligplaatsen en voor overslagpunten en terminals voor een goede verbinding met kleinere vaarwegen in het achterland. Het uiteindelijke doel is dat vervoer over water naast vervoer over de weg een integraal en milieuvriendelijk onderdeel wordt van al het goederenvervoer in Zuid-Holland.

U bent hier