h

Groen licht voor reizigerstunnel met lift en hellingbaan op station Gorinchem

13 januari 2016

Groen licht voor reizigerstunnel met lift en hellingbaan op station Gorinchem

Foto: Lies van Aelst

Provinciale Staten zullen op 3 februari instemmen met een bijdrage van een half miljoen euro voor verbetering van de toegankelijkheid van het station in Gorinchem. De SP is opgelucht dat hiermee een lange, bureaucratische procedure nu eindelijk is afgerond. De partij voerde lokaal actie en vroeg in 2011 en eind 2015 ook al aandacht voor de aanhoudend slechte situatie voor minder-validen en mensen met grote koffers, fietsen en kinderwagens op station Gorinchem. 

De Statencommissie Verkeer en Milieu zegde vanmiddag toe tijdens de Statenvergadering op 3 februari  in te stemmen met de subsidie aan de gemeente Gorinchem voor het project. Zonder verdere vertraging zijn de lift en tunnel in 2018 eindelijk klaar en is perron 2 weer voor iedereen goed bereikbaar.

Fractievoorzitter Lies van Aelst is blij met het besluit van vanmiddag, maar heeft ook een kritische noot: ‘Lange tijd was er onzekerheid en onduidelijkheid over de financiering van de tunnel en lift, die er eigenlijk al veel eerder hadden moeten zijn. De gemeente, ProRail en de provincie waren het er immers al in 2011 over eens dat de tunnel en de lift er snel moesten komen.

Het project  bleek echter officieel geen onderdeel van de afspraken over verbetering van station Gorinchem tussen de gemeente, de provincie en ProRail uit 2009. Daarom kon er geen gebruik gemaakt worden van het toen beschikbaar gestelde budget en was er toch een ingewikkelde, tijdrovende subsidieaanvraag nodig.

De SP was niet gelukkig met deze bureaucratie en vroeg hier eind vorig jaar via schriftelijke vragen aandacht voor. Vervoergedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) zegde vanmiddag toe te willen kijken of dit soort procedures voortaan sneller, simpeler en goedkoper kunnen. Subsidieverlening is duidelijk niet altijd de snelste, beste weg hiervoor.

Ook de gemeente Gorinchem trekt een half miljoen euro uit voor het project. De bijdragen van de provincie en de gemeente zijn voor ProRail voldoende om de lift en tunnel verder voor eigen rekening en risico te realiseren. In afwachting van het besluit van de provincie Zuid-Holland had de gemeente Gorinchem zelf al opdracht gegeven voor ontwerp van de lift, waaraan op dit moment gewerkt wordt.

U bent hier