h

Duivenvoordecorridor geen financiële melkkoe voor gemeenten

6 januari 2016

Duivenvoordecorridor geen financiële melkkoe voor gemeenten

Foto: MBZH

Een open en groen gebied, met maximaal 15% bebouwing, waaronder zeker ook goed betaalbare woningen. Een gebied dat ook goed toegankelijk is voor recreatie en een groene, open verbinding vormt tussen de kust en het Groene Hart. Dat zijn de afspraken die zijn gemaakt over de Duivenvoorde-corridor tussen Leidschendam-Voorburg en Voorschoten.

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 16 december 2015 sprak SP-fractievoorzitter Lies van Aelst haar grote zorgen uit over de huidige bouwplannen van de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten voor de Duivenvoordecorridor.

Van Aelst: 'De gemeenten lijken de 15% nu als minimum in plaats van maximum te willen zien. Dat is zeker niet de bedoeling. Gelukkig is het provinciebestuur dit met ons eens en is er toegezegd dat de provincie hier bovenop zit.'

Deze week verscheen ook een negatief advies van de Provinciale Adviescomissie Leefomgeving (PAL) over de bouwplannen. Deze plannen staan zo ongeveer haaks op de oorspronkelijke bedoeling voor het gebied.

Van Aelst: ‘In plaats van open groen voor iedereen, lijken er meerdere dure woonwijken te verrijzen. Met de bouw van grote, dure woningen hopen de gemeenten het financiële gat op dit grondproject te dichten. Dit gaat ten koste van het groen in het gebied.’

U bent hier