h

Westland komt snel met plan van aanpak resterende asbestproblemen

8 januari 2016

Westland komt snel met plan van aanpak resterende asbestproblemen

Foto: SP

De Statencommissie Verkeer en Milieu bespreekt op 13 januari het juridische advies aan de provincie over het optreden van de gemeente Westland na de asbestbrand in Wateringen begin vorig jaar. De SP stelde schriftelijke vragen na berichten hierover in de media. De gemeente Westland heeft al toegezegd op 12 januari met een plan van aanpak voor de resterende asbestproblemen te komen.

Deze week ontvingen Provinciale Staten het kritische juridische advies over het optreden van de gemeente Westland na de asbestbrand. De provincie heeft dit rapport laten opstellen in haar rol als toezichthouder op de gemeenten.

Daarnaast was er deze week ook bestuurlijk overleg tussen de gemeente Westland en de provincie. De gemeente zegde daar toe om op 12 januari een nieuw plan van aanpak naar het provinciebestuur te sturen. 

De SP verwacht dat dit plan de resterende problemen snel oplost. ‘Het mag in ieder geval niet zo zijn dat particuliere huizen en tuinen vanwege de hoge kosten niet gesaneerd worden, aldus SP-fractievoorzitter Lies van Aelst. ‘Daardoor blijven ze een bron van herbesmetting en dus een onnodig en ongewenst risico’.

U bent hier