h

Goed voorstel voor verenfonds in eigen beheer

18 februari 2016

Goed voorstel voor verenfonds in eigen beheer

Foto: MBZH

De SP is positief over het voorstel van het provinciebestuur om het nieuwe verenfonds zelf te gaan beheren. Een aparte stichting of andere organisatie hiervoor oprichten, brengt naar verhouding hoge kosten met zich mee. De SP besteedt provinciaal geld liever aan het echte doel van het verenfonds: de vele belangrijke forenzen- en scholierenveren in onze provincie nog lange tijd in goede staat in de vaart houden.

SP-fractievoorzitter Lies van Aelst nam het initiatief voor een nieuw verenfonds vanwege het belang voor de mobiliteit en duurzaamheid: veerdiensten besparen in het waterrijke Zuid-Holland jaarlijks vele uren reistijd en 'omrij-kilometers' over de weg.

De meeste veerexploitanten houden het hoofd boven water met de inkomsten van het veer, maar de kosten van schepen en groot onderhoud zijn erg hoog en moeilijk op te brengen. Van Aelst: 'Banken vinden de veerdiensten vaak niet winstgevend genoeg. Ze verstrekken geen leningen, of alleen tegen hoge rentes. Onderhoud en nieuwbouw is wel hard nodig, daarom is het goed dat hier nu een fonds voor komt'.

Via het verenfonds gaat de provincie zelf leningen verstrekken aan veerexploitanten, tegen een lage rente. Hiervoor is twaalf miljoen euro beschikbaar. Het fonds wordt verder revolverend. Dit betekent  dat –in tegenstelling tot de eerdere subsidieregeling–  de leningen moeten worden terug betaald.

Het fonds blijft hierdoor langer beschikbaar  en draagt meer bij aan betere mobiliteit. Om het terugbetalen  zo veel mogelijk te garanderen, worden de leningen alleen na uitgebreid onderzoek en onder strikte voorwaarden verstrekt.

Duurzaamheid
Een ander positief aspect van het nieuwe verenfonds is duurzaamheid. Volgens het voorstel komen ook investeringen in duurzaamheid in aanmerking voor bijdragen uit het fonds. Het gaat dan vooral om investeringen in motortechniek, roetfilters, propellers en katalysatoren. Deze zorgen voor een minder brandstofverbruik, minder stikstofuitstoot (NOx)en dus voor een betere luchtkwaliteit.​

 

U bent hier