h

Broedseizoen weidevogels respecteren

15 maart 2016

Broedseizoen weidevogels respecteren

Foto: DS

De SP wil dat er meer rekening wordt gehouden met het broedseizoen van weidevogels bij het verlenen van jachtontheffingen. Dit stelt fractievoorzitter Lies van Aelst in schriftelijke vragen over de verleende ontheffing voor onbeperkte jacht op grauwe ganzen en kolganzen tot in het vroege voorjaar. De weidevogelstand in Zuid-Holland staat sterk onder druk. Dit maakt een rustig broedseizoen extra belangrijk.

Het provinciebestuur verleende vorig jaar een ontheffing voor onbeperkte jacht op grauwe ganzen en kolganzen tot in het vroege voorjaar.  Net als veel natuurorganisaties, waaronder de Natuur-  en Milieufederatie Zuid-Holland en het Hoekschewaards Landschap, vreest de SP dat dit het broedseizoen van de weidevogels onnodig extra verstoort.

‘Het gaat erom de ganzen effectief te verjagen van landbouwgewassen’, aldus Van Aelst. ‘Een ontheffing voor onbeperkte afschot inclusief gebruik van lokvogels gaat dan te ver. Je moet eerst goed kijken naar minder ingrijpende maatregelen. Zeker als het ook de beschermde weidevogels schaadt’.

Weidevogels als maken hun nest op de grond in open weide- en akkergebieden. Dit maakt ze erg kwetsbaar. Bij verstoring verlaten ze soms in paniek het nest. Hierdoor worden de eieren niet uitgebroed en loopt de weidevogelstand nog verder terug.

Het CBS en Sovon publiceerden vorig jaar groot landelijk onderzoek naar de weidevogelstand. Sinds 1990 halveerde het aantal grutto's en namen de scholekster en veldleeuwerik namen met zestig procent af. In de Hoeksche Waard daalde het aantal broedende kieviten in tien jaar tijd met maar liefst 90%.

U bent hier