h

Beter loon voor jongeren stap dichterbij

15 april 2016

Beter loon voor jongeren stap dichterbij

Foto: DS

Bruto 693,70 per maand voor 40 uur werken per week is ook voor een 18-jarige veel te weinig. De SP wil daarom dat ook 18-23-jarigen bij bedrijven die opdrachten voor de provincie doen, minimaal het wettelijk minimumloon gaan verdienen. Het provinciebestuur onderzoekt nu of dit geregeld kan worden via de Aanbestedingswet en maakt een schatting van de mogelijke kosten. Hopelijk valt er nog voor de zomer een positief besluit.

Met 693,70 euro bruto per maand ligt het minimumjeugdloon voor 18-jarigen bijna 300 euro onder de armoedegrens. Bij gebrek aan landelijke wetgeving steunden alle partijen in Provinciale Staten afgelopen najaar een SP-motie van fractievoorzitter Lies van Aelst om uit te zoeken of de provincie ook zelf een einde kan maken aan het veel te lage jeugdloon.

‘Jeugdloonvrij’ zou bijvoorbeeld een eis kunnen worden aan bedrijven die willen inschrijven op provinciale aanbestedingen. De kans bestaat dat bedrijven de hogere loonkosten gaan doorberekenen in de aanbieding die ze doen. Het provinciebestuur probeert nu in beeld te krijgen over hoe veel geld het zou kunnen gaan. De resultaten hiervan worden nog voor de zomer verwacht.

SP-Statenlid Jerry Snellink verwacht geen problemen: ‘Provinciale opdrachten voor infrastructuur (wegen, bruggen etc.) gaan vaak om miljoenen euro’s. Een paar honderd euro per maand meer is op de totale aanneemsom dus echt te overzien. Voor jongeren betekent het echter heel veel. Bijvoorbeeld of iemand op zich zelf kan wonen, maar zeker ook voor iets toch wel belangrijks als pensioenopbouw’.

Andere diensten
Dit voorjaar wijzigt de Aanbestedingswet. Voor ‘sociale en andere specifieke diensten'(zoals horeca, cursussen etc.) die de provincie inkoopt, geldt de Aanbestedingswet alleen nog voor opdrachten boven de 750.000 euro. Onder dit bedrag mag de provincie er dus zelf voor kiezen om alleen in zee te gaan met bedrijven die minimaal het minimumloon betalen: ruim 1500 euro bruto. Jongeren in dienst van de provincie zelf, blijken al minimaal het wettelijk minimumloon te verdienen.

Bangmakerij
In de media verschenen begin dit jaar veel berichten dat een hoger jeugdloon veel banen zou kosten. ‘Schrikbarende gevolgen’ zou het hebben volgens het CPB en de NOS. Snellink deelt deze angst totaal niet: ‘In Engeland is het jeugdloon ook afgeschaft en daar steeg de werkloosheid niet. In ieder geval hebben we nu én een laag jeugdloon én een hoge jeugdwerkloosheid. Dat is dus dubbel niks’.

Juist meer banen
In plaats van banenverlies zijn er ook economen die uitgaan van banengroei door afschaffen van het jeugdloon. Volgens FNV-econoom Aldert Boonen gaat het om maar liefst 10.000 extra fulltime banen. Dit komt doordat jongeren meer gaan consumeren. Snellink: ‘Eigenlijk is het simpel. Meer koopkracht, dat heeft de economie hard nodig. Niet de megawinsten voor het grootkapitaal’.

U bent hier