h

SP blijft kritisch over aanleg Duinpolderweg

7 april 2016

SP blijft kritisch over aanleg Duinpolderweg

Foto: SP

Onder grote publieke belangstelling sprak de Statencommissie Verkeer en Milieu gistermiddag opnieuw over de Duinpolderweg. Begin januari vorig jaar tekende zich een meerderheid in Provinciale Staten af tegen aanleg van de weg. De SP-fractie is ook na nieuw onderzoek niet overtuigd van nut en noodzaak van het project, dat zo'n twee honderd miljoen euro moet gaan kosten.

SP-Statenlid Hans Slooter staat daarom helemaal achter het voorstel van het CDA om in de milieu-effectrapportage ook een nul-variant (=niks doen) en een lokale-knelpuntenvariant op te nemen. De Bollenstreek heeft grote natuur-, cultuur-historische en toeristische waarde. Dit vereist extra kritische controle of woningbouwplannen wel realistisch en nieuwe wegen wel echt nodig zijn.

Foto: MBZH

Betere ontsluiting
De SP stelde eerder al voor om de twintig miljoen euro die de provincie heeft gereserveerd voor de Duinpolderweg te gebruiken voor betere ontsluiting van de Bollenstreek en verschillende andere verkeersknelpuntenin de regio. Aangezien de Duinpolderweg een regionaal project is, acht de SP de kans dat het ministerie de benodigde zeventig miljoen Rijksgeld inlegt sowiesoklein.

Foto: MBZH

De SP is nog steeds positief over de plannen van het platform NOG BETER. Deze omvatten een lokale weg in Hillegom (tussen N208 en de N205 -verlengde Weerlaan), een lokale weg in Lisse vanuit Poelpolder naar de N207 en verbetering van de aansluiting van De Flora in Rijnsburg naar de A44. De SP is niet blij dat dit -groene- voorstel vorig jaar uit de provinciale plannen is geschrapt.

Noord-Holland
Slooter is bezorgd over het standpunt van het Noord-Hollandseprovinciebestuur. Dit koppelt de aanleg van de Duinpolderweg aan de doorontwikkeling van het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in de regio. Volgens Slooter kan dit niet de bedoeling zijn. De SP zet al jaren vol in op verbetering van het OV in de regio Zuid-Holland-noord.  

U bent hier