h

SP en D66 blijven strijden voor groene Duivenvoordecorridor

13 april 2016

SP en D66 blijven strijden voor groene Duivenvoordecorridor

Foto: MBZH

Tijdens de vergadering van de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving van 6 april stelde de SP samen met D66 en Groen Links een rondvraag over de nieuwe gemeentelijke bestemmingsplannen voor de Duivenvoorde- corridor bij Leidschendam-Voorburg en Voorschoten. Daarin lijkt het maximale bebouwingspercentage van vijftien procent te worden losgelaten. Als ze niet voldoen aan de afspraken, kan de provincie deze plannen tegenhouden.

De provincie heeft in 2008 afspraken gemaakt met de gemeenten over het deel van het gebied dat bestemd is voor woningbouw. Hiervoor werd maximaal vijf hectare aangewezen. Dat is vijftien procent van de 33 hectare te saneren glastuinbouwgebied. D66 en de SP benadrukken dat die vijftien procent inclusief tuinen, parkeren en wegen is. Als de berichten over de plannen van de gemeente kloppen, dan komen wegen, tuinen en parkeren bovenop die vijftien procent. Het deel openbaar groen wordt dan fors kleiner.

D66 en de SP zullen daarom blijven vasthouden aan de afgesproken vijftien procent bebouwing. In lijn met dit voornemen heeft D66-Statenlid Janelle Bade al eerder schriftelijke vragen hierover gesteld aan het provincaal college. Vorige week woensdag hebben D66, de SP en GroenLinks de gedeputeerde gevraagd om een update over de Duivenvoordecorridor. In reactie daarop heeft zij toegezegd met een brief te komen over de laatste stand van zaken.

De gemeenten wilden de glassanering en aanleg van groen financieren met de bouw van grote, luxe woningen op een veel groter deel van het gebied. Dit levert de gemeenten relatief veel geld op. De Duivenvoordecorridor is echter bedoeld als groene, open én openbare groene verbinding tussen de kust en het Groene Hart. Een exclusieve villawijk in het groen is dat bepaald niet. Zolang deze gemeentelijke plannen op tafel liggen, zullen D66, GroenLinks en de SP zich in de strijd om de Duivenvoordecorridor blijven werpen.

U bent hier