h

Vernieuwd museum en veel nieuwe natuur op Goeree Overflakkee

4 april 2016

Vernieuwd museum en veel nieuwe natuur op Goeree Overflakkee

Foto: MBZH

Met steun van de provincie wordt Goerree Overflakkee nog aantrekkelijker. Erfgoed-gedeputeerde Rik Janssen (SP) opende op 16 maart het vernieuwde RTM-Museum in Ouddorp. Daarnaast krijgt het eiland veel nieuwe, toegankelijke natuur en wordt in 2018 het getijdenlandschap Haringvliet hersteld. Hierdoor komt er weer ruimte voor bijzondere soorten wilde planten en dieren zoals de zalm en de steur.

De SP in Zuid-Holland zet zich actief in voor het behoud, versterken en toegankelijk maken van erfgoed en natuur. SP-gedeputeerde Rik Janssen investeert deze periode (2015-2019) veertien miljoen extra in onderhoud, versterking en toegankelijk maken van ons erfgoed.

Voor uitbreiding en vernieuwing van het RTM-Museum is 150.000 euro uitgetrokken. In het RTM-museum is naast prachtig oud materieel van de Rotterdamsche Tram Maatschappij  een publiekstenstoonstelling over de ingrijpende Watersnoodramp van 1953 te zien.

‘Goeree-Overflakkee heeft naast prachtige stranden nu ook een nog groter en mooier museum te bieden’, aldus Janssen. De komende jaren wil het RTM-museum uitbreiden tot een volledige slechtweervoorziening voor de Kop van Goeree en Schouwen Duiveland.

Nieuwe natuur
Op 17 maart ondertekenden de provincie Zuid-Holland, de gemeente Goeree-Overflakkee, het Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten de overeenkomst Gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee.

Belangrijk onderdeel hiervan is de aankoop van ruim 70 hectare grond voor nieuwe natuur bij de Plaat van Scheelhoek en het Zuiderdiep. Dit nieuwe natuurgebied wordt ook toegankelijk over water en krijgt uitkijkpunten over de Scheelhoek en het Haringvliet.

Kierbesluit
Het Haringvliet werd in 1971 door de bouw van sluizen afgesloten van de zee. Deze gaan in 2018 op een kier. Hierdoor wordt het getijdenlandschap met zoet- en zout water hersteld. Vele verdwenen soorten bloemen, planten en dieren krijgen hierdoor weer alle ruimte.

Deze grotere soortenrijkdom (=biodiversiteit) maakt het gebied niet alleen toeristisch aantrekkelijker. Biodiversiteit is van levensbelang voor de mens. Vanwege de voedselvoorzienig, maar ook voor grondstoffen voor bijvoorbeeld kleding en medicijnen.

SP-Statenlid Luiza Soares: ‘Niet alleen de hoeveelheid, maar ook de kwaliteit van groen telt, zeker in Zuid-Holland. In onze provincie is maar liefst 85% van de oorspronkelijke dieren- en plantensoorten uitgestorven. Versterken van de biodiversiteit is daarom hard nodig’.

U bent hier