h

Het begon in Vlaardingen... ontstaansgeschiedenis van het graafschap Holland

17 mei 2016

Het begon in Vlaardingen... ontstaansgeschiedenis van het graafschap Holland

Foto: SP

1018 is een belangrijk jaar in het ontstaan van het Graafschap Holland, de voorloper van het latere machtige gewest Holland binnen de Republiek der zeven Provinciën. Dat jaar versloeg Graaf Dirk de Derde in de Slag bij Vlaardingen het veel grotere leger van de Duitse keizer. Hiermee legde hij de basis voor het latere graafschap Holland. SP-gedeputeerde Rik Janssen ontving onlangs in het Vlaardings Museum het eerste exemplaar van een nieuw boek over de ontstaansgeschiedenis van het Graafschap Holland tussen 900 en 1100.

Het boek van de geboren en getogen Vlaardiger Kees Nieuwenhuizen heet de De Strijd om West-Frisia, het gebied dat later het graafschap Holland werd.  De slag bij Vlaardingen in 1018 is zo belangrijk,  omdat een Friese graaf voor de eerst liet zien de machtige Duitse keizer de baas te zijn.

Dirk de Derde (ongeveer 993 tot 1039) bouwde een grote burcht in Vlaardingen, op de strategische plek waar het riviertje de Flarding uitmondde in de Merwede (nu de Nieuwe Maas). De hoge tol die hij hief aan kooplieden schoot de Duitse keizer – zijn neef– flink in het verkeerde keelgat.

Tijdens de slag bij Vlaardingen versloeg het legertje van graaf Dirk het veel grotere leger van de Duitse keizer in een moeras. De hele 11e eeuw door probeerden  Duitse koningen en keizers met steun van de bischoppen van Utrecht de Friese graven te onderwerpen. Uiteindelijk zonder succes.

De eerste ‘officiële’ graaf van Holland trad  in 1101, toen nazaat van Dirk graaf Floris II zich voor het eerst ‘Graaf van Holland’ mocht noemen. Net als voor Dirk was Vlaardingen voor hem erg belangrijk vanwege de tolheffing. In die tijd mondden de Lek, Waal en Maas daar samen uit in de Noordzee.

Herdenking
Op initiatief van de SP doet de provincie steeds meer met archeologie en geschiedenis. In 2018 is het duizend jaar geleden dat de Slag bij Vlaardingen plaatshad. Dit wordt niet alleen in Vlaardingen uitgebreid herdacht. De provincie zal dan ook stilstaan bij het Ontstaan van Holland.

Historisch besef
De SP vindt geschiedenis belangrijk. Historisch besef versterkt onze ideniteit. Niet alleen van mensen, maar ook van de samenleving als geheel. Kennis van het verleden helpt bij te beseffen wie we zijn, waar we vandaan komen, waar we naartoe willen en wat we juist willen vermijden.

 

U bent hier