h

Meer dynamiek in Zuidwestelijke Delta

30 mei 2016

Meer dynamiek in Zuidwestelijke Delta

Foto: SP

SP-Statenlid Luiza Soares bezocht vorige week verschillende natuurgebieden in de Zuidwestelijke Delta: bij het Haringvliet, de Grevelingen, het Volkerak, de slikken van Flakkee en in de duinrand van Goeree. Ze is enthousiast  over het komende Kierbesluit en andere projecten om door meer getijdenwerking meer dynamiek in de natuur te brengen. Ook zag ze goede voorbeelden van hoe aangelegde natuur de soortenrijkdom (=biodiversiteit) serieus kan verbeteren. Voldoende biodiversiteit is van levensbelang voor de mens.

Veel orchideeën, volop echte koekoeksbloem en verschillende eetbare planten als waterkers en watermunt. De soortenrijkdom in het Volgerland bij Ouddorp was indrukwekkend.

Luiza bezocht onder meer een strook voormalige landbouwgrond langs de duinrand, die zeven jaar geleden werd omgevormd tot natuur.

Foto: SP

Luiza aan de rand van het nieuwe natuurgebied

De laag voedselrijke landbouwgrond werd verwijderd. Het kalkrijke kwelwater uit de duinen kreeg weer vrij spel. Binnen een paar jaar ontstond een nieuw laagje veen en groeien er nu veel bijzondere soorten, zoals de brede orchis.

Foto: SP

De brede orchis

Luiza: ‘Investeren in natuur loont zichtbaar. Juist de zogenoemde ‘halfnatuur’ die is ontstaan door toedoen van de mens –soms afkeurend ‘nepnatuur’ genoemd–, is voor de biodiversiteit belangrijk’.

De vochtige, voedselarme en kalkrijke grond in de duingebieden van Goeree en Voorne is ideaal voor de biodiversiteit. Beide gebieden herbergen maar liefst 700 soorten, de helft van alle 1400 soorten die ons land in totaal telt.

Meer dynamiek
Het hoofdidee van de plannen voor meer dynamiek in de wateren in de Zuidwestelijke Delta is dat nu de waterveiligheid op orde is, natuur en recreatie weer meer aandacht verdienen.

In de Grevelingen staat het water water stil en is de waterbodemnatuur zeer achteruitgegaan. Het Volkerak heeft last van te hoge belasting met mest. Dit leidt tot een groene soep met in de zomer vaak blauwalg: onaantrekkelijk voor recreatie en slecht voor de natuur.

Foto: SP

Het haringvliet waar de sluizen op een kier gaan

Door weer getijdenwerking in te voeren in de Grevelingen en het Haringvliet en het Volkerak weer zout te maken, wordt de natuurlijke toestand deels teruggebracht.

Foto: SP

Tulpenteelt: een gewas dat zeer zoet water verlangt

De SP is er wel voor om de zoetwatervoorziening voor de boeren te handhaven op het huidige niveau. Beter is nog om meer zoutbestendige gewassen te telen zoals gerst. Grootschalige tulpenteelt is juist niet aan te bevelen, want die teelt vraag extreem zoet water.

Drinkwater
Voldoende zoet water is niet alleen belangrijk voor boeren, maar ook voor de drinkwatervoorziening. Om voldoende zoet water te  garanderen, wordt bij het gedeeltelijk openen van de Haringvlietsluizen de inname van zoet water voor de drinkwatervoorziening enkele tientallen kilometers naar het oosten verplaatst.

Foto: SP

Luiza bij de Volkerak-sluizen waar het 'bellenscherm' komt

Daarnaast is bij de Volkerak-sluizen een 'bellenscherm' gepland. Dit om te voorkomen dat er bij het schutten te veel zout water vanuit het Volkerak in het daar zoete Haringvliet terecht komt.​

U bent hier