h

Nieuwe plannen voor meer en beter personenvervoer over water

9 mei 2016

Nieuwe plannen voor meer en beter personenvervoer over water

Foto: MBZH

Een nieuwe snelle waterbusverbinding tussen Ridderkerk-Kinderdijk-Krimpen aan de Lek-Lekkerkerk. Dat is een goede kanshebber voor uitbreiding van het netwerk voor personenenvervoer over water in de provincie Zuid-Holland. Het provinciebestuur komt nog dit jaar met nieuwe plannen voor mogelijke uitbreiding van het netwerk en voor betere samenwerking met onder meer de Drechtsteden en de gemeente Rotterdam. De SP is enthousiast over de ontwikkelingen.

De SP zet al jaren sterk in op meer (personen-)vervoer over water. De Zuid-Hollandse provinciale wegen zijn erg druk, zwaar belast en duur in onderhoud. In onze waterrijke provincie is vervoer over water dus een uitstekend kostenbesparend en milieuvriendelijk alternatief.

Op dit moment voeren in totaal drie bedrijven het openbaar personenvervoer over water in de provincie Zuid-Holland uit: de Waterbus, de RET en Connexxion. Diverse contracten met deze bedrijven lopen binnen nu en twee jaar af.

Het provinciebestuur neemt daarom samen met de andere opdrachtgevers –de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Drechtsteden, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam– de contracten en samenwerking voor personenvervoer over water onder de loep.

Wat de SP betreft worden betere en efficiëntere samenwerking tussen de opdrachtgevers en de uitvoerende bedrijven vertaald in verbeteringen voor de reizigers. Het gaat dan om uitbreiding van het netwerk, verdere verbetering van de service en beter betaalbare tarieven.

Veiligheid
Een belangrijk aspect voor de SP is de veiligheid van de Waterbus. De afgelopen jaren waren er meerdere incidenten: drie keer een aanvaring met de Waterbus zelf en drie keer een aanvaring van een binnenschip met een halte van de Waterbus.

De provincie neemt ieder incident uitgebreid door met de veigheidsafdeling van Arriva. Inmiddels is het calamiteitenplan aangescherpt en wordt er gekeken naar verbetering van de camera- en radar-apparatuur. Daarnaast is veiligheid doorlopend aandachtspunt in de dagelijkse dienstuitvoering.

U bent hier