h

Betere controle luchtkwaliteit

9 juni 2016

Betere controle luchtkwaliteit

Foto: MBZH

De Hoeksche Waard heeft er sinds vorige week een nieuw meetpunt voor luchtkwaliteit bij. Samen met onder anderen zijn Noord-Brabantse SP-collega Johan van den Hout opende gedeputeerde Rik Janssen een nieuw luchtmeetstation bij Strijensas (gemeente Strijen). Dit gebied is kwetsbaar bij calamiteiten rond de Moerdijk. Daarnaast kan het verbod op varend ontgassen van benzeen nu beter worden gehandhaafd.

Rond de Moerdijk staan nu al luchtmeetstations in Klundert, Moerdijk en Zevenbergen. ‘Met het nieuwe meetpunt wordt ook het Zuid-Hollandse gebied ten noorden van de Moerdijk beter bediend’ aldus Janssen. Bijvoorbeeld bij brand kunnen giftige stoffen nu beter worden opgespoord.

Daarnaast voerde Zuid-Holland vorig jaar als eerste provinci​e een verbod op varend ontgassen in. Dit betekent dat binnenschepen resten benzeen uit hun ruim niet meer  zomaar in de buitenlucht mogen laten ontsnappen. Per 1 janari 2016 is dit verbod uitgebreid met  benzeenhoudende-stoffen.

Foto: MBZH

Opening van het luchtmeetstation door v.l.n.r.: Aart-Jan Moerkerke (burgemeester Strijen), Johan van den Hout (SP-gedep. Noord-Brabant), Rik Janssen (SP-gedep. Zuid-Holland) en Jac Klijs (burgemeester Moerdijk)

Het nieuwe meetstation maakt het mogelijk om strenger op dit verbod te gaan handhaven, doordat vrijgekomen benzeen in de lucht nu eerder wordt ontdekt. De SP hoopt daarnaast dat het verbod snel wordt overgenomen door andere provincies, zodat ‘ontgas-toerisme’ straks niet meer loont.

Innovatie
Een andere positieve ontwikkeling is een innovatie vanuit de scheepvaartondernemers zelf. Het gaat om een nieuw systeem dat giftige gassen uit het scheepsruim voor maar liefst 95% hergebruikt en ook nog eens mobiel is. Hierdoor hoeven schepen niet meer naar een ontgassingspunt aan de wal.

Deze innovatie ontving vorige week de Drechtsteden Innovatie Award 2016. Het nieuwe systeem is ingebouwd op het schip de Don Quichot, dat op 17 juni te water gaat. ​

U bent hier