h

Nieuw verenfonds van start

3 juni 2016

Nieuw verenfonds van start

Foto: SP

De provincie Zuid-Holland gaat via een nieuw verenfonds zelf leningen verstrekken om veerdiensten voor forenzen en scholieren in de vaart te houden. Hiervoor wordt geen aparte rechtspersoon opgericht. Een extern beheerd fonds brengt namelijk naar verhouding hoge kosten met zich mee. SP-fractievoorzitter Lies van Aelst is als initiatiefneemster van het nieuwe verenfonds blij met deze besparing. Hierdoor blijft er meer geld over voor het echte doel: behoud én verduurzaming van veerdiensten.

Via het nieuwe verenfonds gaat de provincie onder strikte voorwaarden zelf leningen verstrekken voor instandhouding en verduurzaming van veerdiensten. Zo moet er onder meer worden voldaan aan de regels voor staatssteun. De provincie Zuid-Holland telt 21 scholieren- en forenzenveren die voor een lening in aanmerking kunnen komen. In totaal is daarvoor twaalf miljoen euro  beschikbaar.

In tegenstelling tot de eerdere subsidieregelingen voor veerponten moeten de leningen uit het nieuwe fonds  wel worden terugbetaald.  Om dit te garanderen wordt vooraf een grondige risicoanalyse uitgevoerd. Hierdoor vult het fonds zichzelf weer aan (=revolverend). Voordeel voor de veerexploitanten is dat de rente bij de provincie lager zal zijn dan bij de bank.

SP-fractievoorzitter Lies van Aelst: 'Banken vinden de veerdiensten vaak niet winstgevend genoeg. Ze verstrekken geen leningen, of  alleen tegen te hoge rentes. Onderhoud en nieuwbouw van veerponten blijft wel hard nodig. Daarom is het goed dat hier nu een fonds voor komt'. Met het nieuwe revolverende verenfonds kunnen meer veerdiensten worden geholpen dan voorheen.

Verduurzaming
Het nieuwe verenfonds wordt ook gebruikt voor verduurzaming van de veerdiensten. Als de provincie bijdraagt aan groot onderhoud en vervanging van de veerponten, kan bijvoorbeeld worden gekozen voor een schonere motor. In totaal telt Nederland zo’n driehonderd (zoetwater)veren. Daarmee worden nu al zo’n 333 miljoen omrijkilometers en dus miljoenen euro’s aan milieukosten– bespaard.

U bent hier