h

Extra investeringen in binnenvaart

8 juli 2016

Extra investeringen in binnenvaart

Foto: SP

SP-gedeputeerde Rik Janssen heeft met succes Europese subsidie aangevraagd voor het nieuwe binnenvaartproject CLINSH. In het kader hiervan worden vijftien schepen voorzien van innovatieve verduurzamingstechnologie. Qua CO2 is binnenvaart nu al verreweg de schoonste vervoersvorm. Dit project helpt om ook andere uitstoot  –met name stikstofoxiden en fijnstof– terug te dringen.

De subsidie is aangevraagd bij het Europese LIFE-fonds, dat is ingesteld voor onderzoek naar en verbetering van klimaat en milieu. Europa heeft de provincie Zuid-Holland aangewezen als ‘lead-partner’ van het CLINSH-project, dat in september van start gaat.

Foto: MBZH

Rik Janssen aan boord van de diesel-elektrische Zembla (2015)

Vijftien binnenvaartschepen worden mede dankzij de Europese subsidie voorzien van katalysatoren en andere verduurzamingsmaatregelen. Vervolgens worden de effecten hiervan gemonitord. Overheden en ondernemers krijgen zo meer inzicht in welke maatregelen het meest effectief zijn.

CLINSH is een gezamenlijk project van Nederland, Engeland, België en Duitsland. Al deze landen hebben baat bij nog schonere binnenvaart. Door de minimale marges ontbreekt het ondernemers echter vaak aan draagkracht om innovaties volledig zelf in gang te zetten en te financieren.

CCR
Om de sector verder te ondersteunen, wil de SP daarnaast dat er een einde komt aan de opstapeling van ROSR-eisen van het CCR. Het opleggen van nieuwbouweisen aan bestaande schepen jaagt ondernemers enorm op kosten, maar draagt amper bij aan meer veiligheid en/of verduurzaming.

Ook moet er in Nederland een bodemtarief komen, vergelijkbaar met in België. Alleen zo kunnen we ook kleinere binnenvaartschepen behouden. Deze zijn zeker ook in Zuid-Holland nodig voor bevoorrading over kleinere waterwegen en sparen onze toch al drukke wegen en het milieu.

U bent hier