h

SP vraagt vraagt aandacht voor nieuwe ophef rond Chemours

25 juli 2016

SP vraagt vraagt aandacht voor nieuwe ophef rond Chemours

Foto: DS

De SP Statenfractie is verontrust over het opnieuw gebruiken van gevaarlijke stoffen bij Chemours (voormalig DuPont).
SP fractievoorzitter Lies van Aelst stelde, naar aanleiding van berichten in de media, vragen aan het provinciebestuur. “Het is uitermate zorgwekkend dat er wederom giftige stoffen lijken te worden gebruikt bij het bedrijf. Ik wil van het provinciebestuur weten of de provincie hiertegen kan optreden. Als dat niet zo is, wil ik weten of wij wel de juiste bevoegdheden hebben.”

Volgens berichten van NOS en de Volkskrant blijkt uit onderzoek dat het middel dat Chemours gebruikt ter vervanging van het omstreden PFOA: GenX, net zo gevaarlijk is als PFOA en de omwonenden en werknemers in gevaar brengt.

De Provincie kon in het verleden het gebruik van PFOA pas stoppen als het op een Europese lijst van zeer gevaarlijke stoffen stond. “We willen weten of de provincie op korte termijn maatregelen kan nemen, ook als een stof met gebleken risico’s nog niet op die Europese lijst staat”, aldus van Aelst. De SP vraagt zich af of de provincie genoeg bevoegdheden heeft als de Provincie dit soort gevaarlijke stoffen niet tegen kan houden. De SP heeft ook in de Tweede Kamer om opheldering gevraagd. 

U bent hier