h

Subsidie publieksbereik archeologie

12 juli 2016

Subsidie publieksbereik archeologie

Foto: MBZH

In januari dit jaar maakten Provinciale Staten extra geld vrij voor meer publieksbereik van archeologie. De SP vindt het belangrijk om historische (bodem-) vondsten niet alleen op te slaan in depots, maar ze ook echt aan de mensen te laten zien. Op deze manier wordt waardevol erfgoed echt doorgegeven aan volgende generaties. Onder meer musea, gemeenten, universiteiten en vrijwilligersorganisaties die hier een goed idee voor hebben, kunnen hiervoor subsidie krijgen.

De subsidie heeft de vorm van een cofinancieringsregeling. Dit betekent dat ook de aanvrager meebetaalt aan het gesubsidieerde project. Doel moet zijn om een breed en divers publiek in aanraking te laten komen met archeologie en archeologische vondsten, zodat er meer draagvlak ontstaat.

Foto: MBZH

Opgegraven beeld van een zwaan

Voorbeelden: het inrichten van een ruimte waar het publiek actief mee kan doen aan archeologie (dit kan ook op een opgravingslocatie), het organiseren van een aansprekende archeologische tentoonstelling op een veelbezochte plek of het maken van een interactieve archeologische presentatie.

Foto: MBZH

Aardewerk

In totaal is er deze coalitieperiode (2015-2019) 1,5 miljoen euro extra beschikbaar voor erfgoed. Hiervan is 200.000 euro beschikbaar voor de subsidieregeling publieksbereik archeologie en 100.000 euro voor afzonderlijke opdrachten, zoals deelname van de provincie Zuid-Holland aan de Nationale Archeologiedagen.

Meer informatie:

 

 

 

U bent hier