h

Onderzoek alternatieve locaties containeroverslag Sluiseiland

24 augustus 2016

Onderzoek alternatieve locaties containeroverslag Sluiseiland

Foto: SP

SP-fractievoorzitter Lies van Aelst bracht woensdag 17 augustus een werkbezoek aan het Goudse Sluiseiland. Op verzoek van Goudse ondernemers onderzoekt de provincie of hier een containeroverslaghaven mogelijk is. De SP-fractie in Provinciale Staten wil dat ook naar andere locaties in de regio wordt gekeken. Het Sluiseiland lijkt minder geschikt omdat dit een van de weinige stukken groen in de wijk is en vanwege geluidsoverlast.

Van Aelst benadrukt dat het verkennende onderzoek door het provinciebestuur geen initiatief van de provincie zelf is, maar wordt uitgevoerd op verzoek van de gemeente Gouda en het Goudse bedrijfsleven.

Het advies van het provinciebestuur verschijnt naar verwachting dit najaar. Vervolgens is het aan het nieuwe Goudse gemeentebestuur om de plannen al dan niet voor te leggen aan de Goudse gemeenteraad.

Het Sluiseiland heeft nu een recreatieve bestemming. Mocht de gemeente Gouda de plannen voor een containeroverslag doorzetten, dan wil Van Aelst dat er elders in de wijk een goede vervangende locatie voor groen en recratie komt.

Verder moet er wat de SP betreft sowieso worden gekeken naar alternatieve locaties voor een containersoverslag haven in de regio rond Gouda. Dit kan gaan om een hele nieuwe locatie, maar ook om uitbreiding van een van de diverse bestaande overslaghavens.

U bent hier