h

Aangepast bericht: Inspraak over MER Duinpolderweg op 16 september

9 september 2016

Aangepast bericht: Inspraak over MER Duinpolderweg op 16 september

Foto: SP

Inwoners van Noord- en Zuid-Holland kunnen op vrijdag 16 september inspreken over de inrichting van de Milieueffectrapportage (MER) voor de Duinpolderweg. De provinciebesturen van Noord- en Zuid-Holland hebben hiervoor op 30 augustus zeven alternatieven geselecteerd. Let op: de termijn om u aan te melden is mede op verzoek van de SP verlengd. Dit kan nog tot en met en 11 september (in plaats van 6 september).

De discussie over de Duinpolderweg loopt al jaren. De oorspronkelijke plannen voor een stroomweg (=een doorgaande weg met minimaal 100 km/uur en weinig op- en afritten) dwars door natuurgebieden stuitten op grote bezwaren van omwonenden en natuurorganisaties.

De inspraakbijeenkomst vindt plaats in de Statenzaal van het provinciehuis van Noord-Holland aan de Dreef 3 in Haarlem. Aanvangstijd is 10.00 uur. Per organisatie kan een persoon het woord doen. De spreektijd per inspreker is vijf minuten.

Opmerkingen en adviezen aan de Statenleden hoeven zich niet te beperken tot de MER, maar mogen over de volle breedte van het project gaan.

De inspraakbijeenkomst op 16 september is in plaats van het inspreken in de commissievergaderingen Verkeer en Milieu (Zuid-Holland 21 september) en Mobiliteit en Financiën (Noord-Holland 22 september).

Op 12 oktober 2016 nemen Provinciale Staten van Zuid-Holland een besluit over de inrichting van de Milieueffectrapportage (in Noord-Holland is dit gemandateerd aan het provinciebestuur).

De SP neemt uw mening hierover op 16 september graag mee. De zeven alternatieven die de provinciebesturen willen meenemen in de MER vindt u in de stukken hieronder:

U bent hier