h

Afscheid Jerry Snellink

14 september 2016

Afscheid Jerry Snellink

Foto: SP

Hagenaar Jerry Snellink neemt vandaag afscheid als Statenlid voor de SP in Zuid-Holland. Jerry was met een kleine onderbreking sinds 2011 Statenlid. Zijn opvolger is Wim Metselaar uit Zoetermeer. Wim is 64 jaar en werkt als voorzitter van de ondernemingsraad bij het Intern Dienstencentrum van de gemeente Den Haag en als plv. voorzitter van de centrale OR. Daarnaast is hij organisatiesecretaris bij de SP-afdeling Zoetermeer en actief bij vakbond FNV, onder meer als lid van het ledenparlement.

Naast zijn inspanningen op de dossiers bestuur, erfgoed, financiën en ruimtelijke ordening was Jerry ook penningmeester en (onbezoldigd) personeelsfunctionaris van de fractie. Na bijna zes jaar is Jerry nu toe aan een betere balans tussen zijn baan, nevenactviteiten en privéleven.

De fractie bedankt Jerry hartelijk voor zijn inzet de afgelopen jaren. Fractievoorzitter Lies van Aelst: ‘We gaan Jerry’s inhoudelijke kennis en zijn betrokkenheid zeker missen. Maar we respecteren zijn keuze, dit is voor hem het juiste besluit’.

De fractie is blij in Wim Metselaar een goede opvolger te hebben gevonden. Wim stond bij de laatste verkiezingen op plek acht, maar is door het vertrek van Jerry en Bart Vermeulen nu toch verkozen. Leonie van Wel (nr. 7) zag wegens te drukke werkzaamheden  af van het Statenlidmaatschap.

Wim wordt beëdigd op 14 september, tegelijk met het afscheid van Jerry. Hij zal waarschijnlijk de taken van Jerry grotendeels overnemen en zich vooral gaan bezighouden met de dossiers financiën en bestuur. We kijken uit naar een plezierige samenwerking en wensen je heel veel succes!

 

U bent hier