h

Broze beloftes en onderschatte risico's in uitbreidingsplannen R'dam Airport

23 september 2016

Broze beloftes en onderschatte risico's in uitbreidingsplannen R'dam Airport

Foto: MBZH

Slecht onderbouwde banenbeloftes en te weinig aandacht voor negatieve gezondheidseffecten en woningwaarde- vermindering. Dat is in het kort de kritiek die onderzoekers van de Technische Universiteit Delft deze zomer uitten op de uitbreidingsplannen van Rottterdam Airport. SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling heeft naar aanleiding van het rapport vragen gesteld. Ook de SP-Statenfractie in Zuid-Holland is kritisch over mogelijke uitbreiding.

‘Rotterdam The Hague Airport’ zoals het vliegveld volledig heet, wil het aantal passagiers bijna verdubbelen in tien jaar tijd. Volgens het onderzoek van de TU Delft zal dit vooral goed zijn voor de winst van de luchthaven zelf. Omwonenden krijgen te maken met veel meer overlast en de beloofde banengroei is slecht onderbouwd.

SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling heeft kritische vragen gesteld. Hij wil onder meer weten of volgens de staatssecretaris van I&M de cijfers over de beloofde banengroei wel hard gemaakt kunnen worden. Ook wil hij weten welke gemeenten de staatssecretaris betrekt bij de overleggen over de mogelijke uitbreiding en hoe het met deze overleggen staat.

Ander groot vraagteken is of uitbreiding mogelijk is binnen de huidige geluidsruimte, zoals de luchthaven beweert. Dit is ook een voorwaarde die de provincie Zuid-Holland op grond van het huidige coalitieakkoord sowieso stelt. Er zijn aanwijzingen dat zeer stille vliegtuigen de komende tien jaar nog niet te verwachten zijn. Dit maakt forse uitbreiding dus onmogelijk.

De staatssecretaris neemt in de zomer van 2017 een besluit over mogelijke uitbreiding van de luchthaven. De officiële zienswijzeprocedure start waarschijnlijk volgend voorjaar. Niet alleen omliggende gemeenten en de provincie kunnen een zienswijze indienen. De SP roept ook belangengroepen en individuele bewoners op van deze mogelijkheid gebruik te maken.

U bent hier