h

Groot draagvlak voor landelijke asbestaanpak

27 september 2016

Groot draagvlak voor landelijke asbestaanpak

Foto: DS

Op verzoek van de Staten gaat SP-gedeputeerde Rik Janssen opnieuw bij Staatssecretaris Dijksma pleiten voor een landelijke asbestaanpak. Bijna alle partijen in Provinciale staan inmiddels achter het SP-plan voor een landelijk fonds om de –vaak hoge!– saneringskosten voor te schieten. Fractievoorzitter Lies van Aelst hoopt dat de staatssecretaris deze keer wel luistert. Ondanks de enorme (financiële) problemen voor veel mensen, legde ze de oproep tot nu toe naast zich neer.

De bespreking van de asbestbrand in Wateringen in de Statencommissie Verkeer en Milieu van 21 september was emotioneel. Voor veel mensen heeft de (financiële) onzekerheid veel te lang geduurd.

Op verzoek van vrijwel de hele commissie gaat gedeputeerde Janssen opnieuw bij Staatssecretaris Dijksma pleiten voor een landelijk asbestfonds en voor een ‘vliegend’ team van asbestexpert dat door het hele land kan worden ingezet.

De voordelen van een landelijk asbestfonds spreken voor zich. Snelle, volledige sanering zal voorop staan, omdat de kosten gedekt zijn. Deze worden vervolgens collectief verhaald op de veroorzaker. Onafhankelijke experts zullen daarnaast snel de juiste diagnose kunnen stellen.

Westland
Aangezien het fonds er nu nog niet is, blijft Van Aelst het betreuren dat de gemeente Westland na de brand in Wateringen niet zelf voortvarender is opgetreden door zelf de sanering ter hand te nemen. ‘Dit had veel mensen veel leed kunnen besparen’.

Namens de hele commissie zal gedeputeerde Janssen het gemeentebestuur van Westland (nogmaals) laten weten dat zorgvuldigere communicatie en meer medeleven met de getroffenen op zijn plaats was geweest.

U bent hier