h

Meerderheid voor ottermaatregelen Nieuwkoopse Plassen

28 september 2016

Meerderheid voor ottermaatregelen Nieuwkoopse Plassen

Foto: MBZH

De levensreddende faunapassages voor otters en andere dieren bij de Nieuwkoopse Plassen gaan er komen. Nadat zich vandaag een meerderheid aftekende in de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling, zegde provinciebestuurder Weber toe de benodigde 300.000 euro te reserveren in de begroting voor 2017. SP-fractievoorzitter Lies van Aelst is blij: ‘Dit doet recht aan de afspraken met Natuurmonumenten en de inzet van inwoners zelf, onder meer via crowdfunding’.

De tunnels komen er na herhaaldelijke pleidooien. Van Aelst riep twee jaar geleden al op om de faunapassages snel aan te leggen, toen bekend werd dat er waarschijnlijk al twee dieren waren overreden.

Op verzoek van Provinciale Staten liet de provincie echter eerst uitgebreid onderzoek doen. Ook daaruit kwam de noodzaak van de tunnels naar voren.

Van Aelst: ‘De brandbrief van Natuurmonumenten over het natuurbeleid van het kabinet heeft ons gesterkt in ons standpunt. De otter is echt de kroon op de waternatuur in ons land. Die laten we dus niet zakken’.

Onderhoud
De SP wees vandaag tijdens de commissievergadering ook opnieuw op de toezegging uit 2014 dierenwelzijn nu standaard meegenomen moet worden bij aanleg en onderhoud aan wegen.

De aanleg van faunapassages gelijktijdig met wegaanleg of groot onderhoud ervan bespaart niet alleen veel dierenleed, maar ook kosten.

Dit komt doordat de aanleg van de tunnels vóóraf of bij groot onderhoud van wegen technisch veel eenvoudiger en dus fors goedkoper is, de weg ligt dan immers al open voor het onderhoud.

U bent hier