h

Regionale afspraken voor behoud open kustlandschap

19 september 2016

Regionale afspraken voor behoud open kustlandschap

Foto: SP

Samen met natuurorganisaties en lokale SP-afdelingen bezocht fractievoorzitter Lies van Aelst deze zomer de Zuid-Hollandse kust bij Hoek van Holland en het gebied tussen Kijkduin en Monster. De bezoeken gaven een goed beeld van bestaande bebouwing en geplande locaties. Om de kust te beschermen, steunt de SP het plan om het strand toe te voegen aan het Nationaal Natuurwerk Nederland. Daarnaast kunnen aanvullende regionale afspraken met kustgemeenten nodig zijn.

Natuurmonumenten deed in mei van dit jaar onderzoek naar de bouwplannen langs de Zuid-Hollandse (en Zeeuwse) kust. Er bleken talloze plannen in de pijplijn te zitten. Een deel daarvan wordt op dit moment al daadwerkelijk ontwikkeld.

Van Aelst vindt het geen goede zaak als alles wat op dit moment planologisch mogelijk is, ook echt wordt gebouwd: ‘Dit betekent dat de kust echt wordt dichtgebouwd. Provinciale maatregelen  en aanvullende afspraken tussen de provincie en kustgemeenten kunnen helpen om dit te voorkomen.’

Het Zuid-Hollandse duingebied wordt nu grotendeels beschermd op grond van natuurwetten. Dit geldt echter niet voor het strand. De SP steunt daarom het plan van het provinciebestuur om de stranden toe te voegen aan het Nationaal Natuurwerk Nederland.

Als de Zuid-Hollandse stranden ‘natuurstatus’ krijgen, wordt bouwen op het strand een stuk moeilijker. Daarnaast kunnen aanvullende regionale afspraken met kustgemeenten nodig zijn, om het aantal vergunningen dat zij uitgeven voor bouwen langs de kust te beperken.

Duinbehoud
Te veel bebouwing langs de kust is onder meer slecht voor de zandaanvoer en de duinkwaliteit. Dit geldt in mindere mate ook voor tijdelijke seizoensbebouwing. De SP wil dus ook hier terughoudend mee zijn. Ook omdat onze kustplaatsen relatief dicht bij elkaar liggen, is de kust al snel helemaal vol.

Ook belangrijk is beperkte verlichting in het duingebied. Te veel licht verstoort de soms zeer bijzondere planten- en dierensoorten in de duinen. Ook  dit is een reden om langs de kust slechts beperkte laagbouw toe te staan, met voldoende ruimte tussen de huisjes.

Toerisme
De SP-wens voor een grotendeels ongerept kustgebied is niet alleen goed voor de natuur, maar ook voor het toerisme, zo blijkt uit onderzoek van SP-Zeeland. Juist de ‘rust en ruimte’, in combinatie met levendige steden binnen handbereik, maakt onze kust voor toeristen zo aantrekkelijk.​

 

U bent hier