h

Wettelijk minimumloon wordt eis in contracten

12 september 2016

Wettelijk minimumloon wordt eis in contracten

Foto: DS

De provincie gaat in contracten voor de inkoop van diensten de eis opnemen dat jongeren bij deze bedrijven minimaal het wettelijk minimumloon moeten verdienen, zo’n 1.500 euro bruto per maand. Bij andere contracten –voor leveringen en werken– wordt hier zo veel mogelijk op geselecteerd. Het provinciebestuur geeft hiermee uitvoering aan de motie van SP-fractievoorzitter Lies van Aelst over afschaffing van het jeugdloon in Zuid-Holland.

De uitvoering van de SP-motie door het provinciebestuur werd afgelopen woensdag besproken in de Statencommissie Bestuur en Middelen. Alle partijen waren positief. De motie zelf kreeg vorig jaar november al unanieme steun in Provinciale Staten.

Onder druk van –onder meer– de FNV-Young-acties besloot het kabinet in april dit jaar om ook zelf iets te doen aan onderbetaling van jongeren, door de lonen van vanaf 18 jaar stapsgewijs te gaan verhogen.

Van Aelst is blij met deze stappen in de goede richtig: ‘Meer koopkracht voor jongeren is echt belangrijk. Het betekent meer eigen keuzes kunnen maken en meer zelfstandigheid. Meer koopkracht versterkt daarnaast  de economie als geheel’.

U bent hier