h

'Dunne' buslijnen mogen niet onterecht verdwijnen

21 oktober 2016

'Dunne' buslijnen mogen niet onterecht verdwijnen

Foto: MBZH

In Zuid-Holland rijden verschillende kleinere (buurt-) bussen rond zonder werkende OV-chippaal. Passagiers van deze busjes tellen niet mee bij de registratie van reizigersaantallen, wat een vertekend beeld geeft van het gebruik van deze lijnen. Vermeend ‘gebrek aan reizigers’ kan zelfs de aanleiding zijn dat dit soort ‘dunne lijnen’ uiteindelijk worden geschrapt. Geen goede zaak, vindt de SP.

SP-fractievoorzitter Lies van Aelst heeft opheldering gevraagd aan het provinciebestuur. Ze benadrukt dat haar vragen alleen gaan over de bussen en busjes die onder het openbaar vervoer vallen dat door de provincie Zuid-Holland wordt geregeld. Ze wil onder meer weten hoeveel bussen zonder OV-chippaal er rondrijden binnen het provinciale OV.

De SP vindt het erg belangrijk dat ook in de kleinere bussen alle reizigers meetellen in de registratie en dat er dus geen lijnen onterecht verdwijnen’. Van Aelst: ‘Mensen zonder auto en dikke portemonnee om een taxi te betalen zijn vaak echt afhankelijk van dit soort busjes, zeker in dunner bevolkt gebied. Een juist beeld van het gebruik ervan is dus echt onmisbaar’.

Vervoersgebied
Het probleem lijkt vooal te spelen in de zogenoemde DAV-regio: Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Dit is één van de drie provinciale concessiegebieden. Dit zijn gebieden waarin een vervoersbedrijf het OV mag verzorgen en daarvoor (naast de inkomsten uit gereisde kilometers en abonnementen) geld ontvangt van de provincie.​

 

U bent hier