h

Vragen over (landelijke) registratie verkeersongevallen

5 oktober 2016

Vragen over (landelijke) registratie verkeersongevallen

Foto: MBZH

Het opzetten van een goede landelijke registratie van verkeersongevallen –waarin privacy gewaarborgd is!– kan helpen om de oorzaken ervan beter in kaart te krijgen en vervolgens aan te pakken. SP-Statenlid Hans Slooter wil daarom van het provinciebestuur weten of hier samen met andere provincies en het ministerie van Infrastructuur en Milieu al aan wordt gewerkt en of Zuid-Holland zo nodig bereid is het voortouw te nemen.

Slooter wil ook weten hoe de provincie Zuid-Holland op dit moment verkeersongevallen registreert en wat er vervolgens met deze gegevens wordt gedaan. De meest recente CBS-cijfers over het aantal verkeersdoden in Zuid-Holland zijn zorgwekkend.

In 215 waren er in Zuid-Holland 88 verkeersdoden te betreuren. Tien meer dan het jaar ervoor. Zuid-Holland heeft na Noord-Brabant en Gelderland het het meest uitgebreide wegennet van alle provincies. Na Noord-Brabant maakt het verkeer hier de meeste dodelijke slachtoffers.

De kans bestaat dat de (CBS)-cijfers nog geen volledig beeld geven. Sinds 2009 is de kwaliteit van de ongevallenregistraties in heel Nederland verslechterd. Dit heeft volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid vooral te maken met twee ontwikkelingen bij de politie.

Ten eerste is per 1 januari 2010 de zogenoemde registratieset afgeschaft. Dit was een uitgebreid formulier dat de politie bij alle ernstige ongevallen moest invullen. Ten tweede is de politie in 2009 overgegaan op één registratiesysteem, de Basisvoorziening Handhaving (BVH).

In 2010 waarschuwde de Algemene Rekenkamer al dat  de invoering van van BVH een negatief effect kon hebben op de kwaliteit van de ongevallenregistratie. Er zijn sindsdien wel verbeteringen doorgevoerd zoals de zogenoemde KenmerkenmeldingPLUS en het gebruik van ambulancedata, maar de registratie verloopt nog steeds moeizaam.

U bent hier