h

Bermen worden groener en bij-vriendelijker

24 november 2016

Bermen worden groener en bij-vriendelijker

Foto: SP

Wegbermen beslaan in totaal ruimt twee procent van de totale oppervlakte van Nederland. Hun belang als leef- en voedselgebied voor planten en dieren wordt steeds meer erkend. Op initiatief van onder meer de SP worden er nu ook in Zuid-Holland goede stappen gezet. Zo worden gekapte bomen voortaan altijd ergens herplant en komen er vervangende –bloeiende– struiken en hagen op plekken waar bomen niet mogelijk zijn.

De SP pleitte vorig jaar samen met andere partijen in Provinciale Staten voor zelfstandig bermbeleid. Belangrijke doelen waren groenere bermen en voorkomen van onnodige bomenkap.

In de plannen van het provinciebestuur word dit grotendeels waargemaakt. Positief is ook dat gemeenten, omwonenden en andere belanghebbenden voortaan actief bij het beleid worden betrokken.

Pluspunt voor de SP is ook het vergroenen van de geluidswallen langs provinciale wegen. Ook dit helpt om Zuid-Holland groener en aantrekkelijker te maken en te houden.

Op verzoek van de SP wordt voortaan bij bomen die echt moeten wijken, zo snel mogelijk gekeken naar nieuwe aanplant. Dit helpt voorkomen dat op plekken met grote bomen, opeens alleen nog twijgjes staan.

 

 

U bent hier