h

Provinciale partijen unaniem voor herstel van intercity’s op Dordrecht

16 november 2016

Provinciale partijen unaniem voor herstel van intercity’s op Dordrecht

Foto: DS

Vanaf Dordrecht rijden er, als de nieuwe NS dienstregeling in gaat, een stuk minder intercity's.  Alle partijen in Provinciale Staten vinden dit een hele onwenselijke ontwikkeling en willen unaniem dat dit besluit teruggedraaid wordt.

De partijen stemden in met een motie van de SP die het provinciebestuur vraagt om zich hard te blijven maken voor voldoende ontsluiting van het gebied rondom Dordrecht. De partijen willen dat er een goede intercity verbinding naar het zuiden en naar de randstad is en dat de directe verbinding met Schiphol blijft bestaan.

SP fractievoorzitter Lies van Aelst; “Op initiatief van de SP heeft de provincie in een eerder stadium ook al bij het Rijk gepleit voor het behoud van de intercity op Dordrecht. Dit pleidooi vond geen gehoor, maar wat ons betreft is de strijd nog niet gestreden. Station Dordrecht is een station waar heel veel reizigers gebruik van maken. De SP maakt samen met andere partijen zich grote zorgen over de OV bereikbaarheid van het gebied".

Het provinciebestuur zal bij het ministerie blijven pleiten voor het terughalen van de intercity’s naar station Dordrecht. Daartoe worden de effecten van de verschraling van de verbinding de komende tijd door de provincie in kaart gebracht. De provincie en de gemeenten langs de MerwedeLingelijn zullen zich strijdbaar in blijven zetten voor de bereikbaarheid van dit gebied.

U bent hier