h

Provincie stimuleert toekomstbestendige binnenvaart

4 november 2016

Provincie stimuleert toekomstbestendige binnenvaart

Foto: PZH

Walstroom, innovatieve brandstoffen en schonere verbrandingstechnieken: via het CLINSH-project stimuleert de provincie Zuid-Holland nog schonere binnenvaart, die duurzaam de concurrentie met andere vervoersvormen aan kan. Het CLINSH-project gaat zowel binnenvaartondernemers als overheden voorzien van belangrijke informatie over de effectiviteit en de kosten-batenverhoudingen van de verschillende verduurzamingsmaatregelen.

SP-geputeerde Rik Janssen opende op donderdag 27 oktober de startbijeenkomst van CLINSH in het Duitse Ruhrgebied. Behalve de provincie Zuid-Holland doen er zestien andere overheden, bedrijven en kennisinstellingen uit Nederland, Belgie, Duitsland en Engeland mee. Samen testen en monitoren zij verduurzamingsmaatregelen op dertig binnenvaartschepen.

SP-gedeputeerde Rik Janssen vindt het belangrijk om (mede) via CLINSH de binnenvaart de ondersteunen. ‘Binnenvaart is een belangrijke, betrouwbare logistieke partner in de vervoersketen, vooral bij het transport van grotere volumes en specifieke producten’, aldus Janssen. ‘Door de streeds strengere milieueisen is het wel zaak dat de sector nu investeert in verduurzaming, om ook in de toekomst concurrerend te blijven’.

Voor het CLINSH-project is acht miljoen euro Europese subsidie beschikbaar. Eerder investeerde de provincie al fors in de succesvolle subsidieregeling voor SCR-katalysatoren. Binnenvaart is qua CO2-uitstoot nu al verreweg de schoonste vervoersvorm. Al deze maatregelen helpen om ook de uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof aanzienlijk terug te dringen.

U bent hier