h

Zuid-Holland weer baas over eigen detailhandelsbeleid

14 december 2016

Zuid-Holland weer baas over eigen detailhandelsbeleid

Foto: MBZH

De provincie Zuid-Holland heeft weer eigen regels voor de vestiging van nieuwe winkelbedrijven buiten de dorpen en steden. Eerder stelden de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken artikel 2.1.4. van de Verordening Ruimte buiten werking, omdat de regels te streng zouden zijn. De SP is blij dat de schorsing van tafel is. Zo houden we de binnensteden levend en het buitengebied groen en aantrekkelijk.

Provinciale Staten stemden vandaag in met een hele serie aanpassingen in de Verordening Ruimte, waaronder een nieuwe versie van artikel 2.1.4. Uitgangspunt blijft, dat nieuwe weidewinkels met producten die qua volume en risico’s ook prima in de binnensteden kunnen worden verkocht, niet toegestaan zijn.

Dit voorkomt dat in nu nog groene weidegebieden allerlei nieuwe winkelcentra voor kleding, schoenen etc. uit de grond worden gestampt. Deze vormen oneerlijke concurrentie voor winkels in de binnensteden, doordat de grond en het bouwen in het buitengebied veel goedkoper is.

Extra zorg is dat veel binnensteden het nu al zwaar hebben, qua leegstand en omzet. Gemiddeld is  de winkelleegstand in Zuid-Holland nu zo’n 10%, maar er zijn ook steden met flinke uitschieters. Als de leegstand nog verder oploopt, ligt verloedering op de loer. Met alle –ook financiële–  gevolgen van dien.

U bent hier