h

'Helemaal klaar met gedoe op het spoor'

19 januari 2017

'Helemaal klaar met gedoe op het spoor'

Foto: MBZH

De problemen door het schrappen van intercity’s op Dordrecht zijn zo groot, dat SP-fractievoorzitter Lies van Aelst vreest voor serieuze negatieve gevolgen voor de provinciale MerwedelingeLijn. De overstapmogelijkheden vanaf de MLL zijn sinds de nieuwe NS-dienstregeling van december sterk verslechterd. ‘Mensen worden zo ook ons OV uitgejaagd’, aldus Van Aelst gistermiddag tijdens de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu.

Na meerdere eerdere unaniem gesteunde moties van de SP had deze keer Groen Links de problemen op het spoor op de agenda gezet. Vervoersgedeputeerde Floor Vermeulen zegde opnieuw toe de situatie te bespreken aan de zogenoemde ‘spoortafel’ en met de gemeenten langs de Merwedelingelijn.

Van Aelst benadrukte dat het pas over een half jaar bespreken van dit onderwerp te laat zou kunnen zijn. 'Niet alleen worden besluiten over de dienstregeling van volgend jaar al eerder besproken, maar met de huidige chaos zijn reizigers voor die tijd al afgehaakt'. 

Van Aelst: ‘Het is echt nodig nog sterker samen op te trekken om de NS en het ministerie op het rechte pad te krijgen. De MerwedeLingeLijn was juist een groot  succes en dat moet wel zo blijven. Dit raakt niet alleen de reizigers en de provincie Zuid-Holland. Dit benadeelt de hele regio’.

U bent hier