h

Rik Janssen: 'binnenvaartsector kan nog flink groeien'

9 december 2016

Rik Janssen: 'binnenvaartsector kan nog flink groeien'

Foto: PZH

SP-gedeputeerde Rik Janssen was afgelopen woensdag 7 december bij de opening van het verbrede Breeddiep bij Hoek van Holland. ‘Een goed voorbeeld van hoe met de juiste ingrepen nog een flinke groei van de binnenvaartsector mogelijk is’, aldus Janssen. Een dag eerder nam de Tweede Kamer een motie van de SP en andere partijen aan die oproept tot extra investeringen in binnenvaart.

Het Breeddiep is een project van de Rijksoverheid (ministerie van I&M en Rijkswaterstaat) en het Rotterdamse Havenbedrijf, dat ook goed is voor Zuid-Holland. Door de verbreding kunnen er nu meer schepen passeren. Voor het dichtbevolkte en waterrijke Zuid-Holland is binnenvaart extra belangrijk, vooral om de vaak volle wegen te ontlasten en de CO2-uitstoot terug te dringen. Wat de SP betreft verdienen ook de kleinere, fijnmazige vaarwegen verdienen hierbij zeker aandacht.

De afgelopen jaren investeerde de provincie Zuid-Holland al flink binnenvaart, onder meer via subsidies voor schonere (minder NOx-uitstoot) motoren en verbeteren van vaarwegen. Er is echter ook op landelijk niveau meer nodig, zoals het aanpakken van achterstallig onderhoud en knelpunten in vaarwegen, betere sluisbediening, meer ligplaatsen (ook voor langere duur) en betere afloopvoorzieningen.

Door de aangenomen motie van SP, PvdA, CU en VVD moet het kabinet in de infrastructuurfonds-begroting voor 2017 al ruimte zoeken voor achterstallig onderhoud en knelpunten.  Wat betreft de SP wordt er ook versneld geïnvesteerd in betere sluisbediening, meer ligplaatsen en betere afloopvoorzieningen. Daarnaast willen we –net als in België– een landelijk bodemtarief.

U bent hier