h

Rotterdamse Woonvisie funest voor lage inkomens

1 februari 2017

Rotterdamse Woonvisie funest voor lage inkomens

Foto: SP

De SP in Zuid-Holland legt zich niet neer bij de plannen in de Rotterdamse Woonvisie om 20.000 betaalbare sociale huurwoningen te slopen. ‘Ook in de Rotterdamse regio moeten mensen betaalbaar kunnen wonen', aldus fractievoorzitter Lies van Aelst. 'De provincie heeft als taak om hierop toe te zien. Op deze manier gaat het niet goed. We moeten dus ingrijpen.'

‘Massale sloop is een heel slecht plan aangezien de vraag naar betaalbare woningen alleen maar stijgt’, aldus Van Aelst. ‘Belangrijke oorzaken zijn inkomensdaling, meer statushouders en meer ouderen die langer thuis moeten blijven wonen. Niet voor niks stemde 70% van de mensen die hebben gestemd tegen de Woonvisie’.

De provincie heeft verschillende mogelijkheden om in te grijpen. Een daarvan is een zogenoemd Voorbereidingsbesluit. Hiermee kan de sloop van betaalbare huurwoningen in de hele Rotterdamse regio worden tegengehouden. Samen met PvdA en GroenLinks hebben we ambtelijke bijstand van een jurist gevraagd om dit uit te werken.

Ook het provinciebestuur is bezorgd over het evenwicht tussen betaalbare en duurdere woningen in de Rotterdamse regio. Aan de hand van eigen onderzoek komt het provinciebestuur binnenkort met alle mogelijke maatregelen en acties van de provincie om het aanbod van betaalbare woningen op peil te houden.

Op 8 maart spreekt de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving weer over het Rotterdamse woonbeleid. De SP zal na deze bespreking de afweging maken welk instrument het beste is om als provincie in te zetten voor voldoende betaalbare woningen, dit kan een voorbereidingsbesluit zijn maar het kan ook zo zijn dat andere maatregelen beter en effectiever blijken.

U bent hier