h

Steun voor SP-motie over schaliegas

24 februari 2017

Steun voor SP-motie over schaliegas

Foto: SP

De Tweede Kamer steunde gisteravond de motie van SP-Kamerlid Eric Smaling over schaliegas. ‘Een goede zaak’, zegt SP-Statenlid Frank Johan Hoogendam. ‘In Zuid-Holland hebben we bijvoorbeeld al te maken met aanzienlijke bodemdaling. Door schaliegaswinning kan dit erger worden. Het is daarom goed dat commerciële schaliegaswinning nu voor heel Nederland ook na 2023 wordt uitgesloten. Wat de SP betreft voorgoed.’

Hoogendam: ‘Ook drinkwaterbedrijven waarschuwen ons niet voor niets. Er is bij het winnen van schaliegas altijd het risico op vervuiling van het grondwater. Schoon en betaalbaar drinkwater is een van de belangrijkste voorzieningen die er zijn. Ook daarom zijn we blij dat deze motie is aangenomen’.

Een ander risico is de kans dat de toch al aanzienlijke bodemdaling in het Veenweidegebied nog verder zal toenemen.

'Niemand zit te wachten op de daarmee gepaard gaande extra schade aan woningen en wegen', aldus Hoogendam. 'Juist om er voor te zorgen dat het probleem van bodemdaling nu en in de toekomst hanteerbaar blijft, moeten we alle zaken die bodemdaling zouden kunnen versnellen of versterken, vermijden’.

STRONG
Het huidige kabinet wilde in de nieuwe Structuurvisie Ondergrond -STRONG- juist inzetten op het winnen van zo veel mogelijk gas in de Nederlandse bodem. Aardgas zou als ‘minst vervuilende fossiele brandstof’ de ‘transitiebrandstof’ van fossiele naar duurzame energievoorziening moeten zijn.

Van schaliegaswinning kan in ons land door de motie van gisteravond echter alleen nog sprake zijn, als daar zeer zwaarwegende redenen voor zijn. Hoogendam: ‘Gezien de vele schone alternatieven is die kans bijzonder klein. Snode plannen van de EU of nieuwe rechtse kabinetten zijn helaas een groter risico’.

 

U bent hier