h

SP: investeer meevaller in goed en betaalbaar OV

21 april 2017

SP: investeer meevaller in goed en betaalbaar OV

Foto: SP

Zuid-Holland ligt op koers met de uitvoering van het coalitieakkoord, zo blijkt uit de cijfers over 2016. De provincie werd niet alleen groener met ruim duizend hectare nieuw ingerichte natuurgebieden en recreatiegebied rond de steden. Er werden ook fondsen voor veerdiensten en duurzame energie ingesteld. Het positieve rekeningresultaat wil de SP graag uitgeven aan verbetering van het OV.

Fractievoorzitter Lies van Aelst: ‘Het is mooi dat de provincie goed op koers ligt en zelfs geld overhoudt. Dit extra geld kan wat ons betreft richting OV. Verschillende kabinetten hebben daar de afgelopen jaren zwaar op bezuinigd. Daardoor liggen er ondanks onze extra investeringen nog steeds grote opgaven qua bereikbaarheid en betaalbaarheid, daar investeren wij graag extra in.’

Klimaat
Beter en betaalbaar openbaar vervoer helpt ook om de CO2-uitstoot terug te dringen en daarmee te voldoen aan de steeds strengere klimaateisen. Gemiddeld veroorzaakt het verkeer ongeveer een vijfde van de CO2-uitstoot. Ook het duurzame energiefonds van de provincie is een stap in de goede richting. Zuid-Holland zet tot tevredenheid van de SP vooralsnog sterk in op rest- en aardwarmte.

Veerdiensten
In 2016 kwam op initiatief van de SP ook het verenfonds tot stand. Dit fonds stelt twaalf miljoen euro beschikbaar voor investeringen in veerponten en bijbehorende infrastructuur. Hierdoor kunnen er meer veren in de vaart blijven. Dit is goed voor de mobiliteit van veel scholieren en forenzen én voor het klimaat: veerdiensten besparen gezamenlijk jaarlijks zo’n 333 miljoen ‘omrijkilometers’.

Binnenvaart
Ook binnenvaart is een belangrijk provinciaal SP-speerpunt. Onder aanvoering van  SP-gedeputeerde Rik Janssen is Zuid-Holland sinds 1 september 2016 de belangrijkste partner in het CLINSH-project voor nog schonere binnenvaart. Binnenvaart is al CO2-kampioen. Via onderzoek en subsidies in het kader van CLINSH wil de provincie ook de uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof flink terugdringen.

U bent hier