h

Chemiesector moet stoppen met eigen vlees keuren

10 mei 2017

Chemiesector moet stoppen met eigen vlees keuren

Foto: MBZH

Door de huidige Europese regels bepalen bedrijven in de chemiesector zelf of het gebruik van nieuwe chemische stoffen veilig is of niet. Een totaal onverantwoorde vorm van liberalisering, vindt de SP. Europarlementslid Dennis de Jong heeft de zaak eind april aangekaart bij de Europese Commissie. Ook de provincie snakt naar strengere regels.

SP-fractievoorzitter Lies van Aelst vindt het een slechte zaak dat er zo veel verantwoordelijkheid bij de chemiebedrijven zelf ligt: ‘De Europese Commissie laat bedrijven nieuwe stoffen zelf registereren bij ECHA, het Europees Chemicaliën Agentschap. Daarbij moeten ze vermelden wat er op dat moment  bekend is over de effecten van blootstelling aan mens en milieu. Die informatie is vaak zeer beperkt en niet onafhankelijk gecontroleerd. Vervolgens kunnen ze de stof gewoon gebruiken.’

Ook de provincie heeft hier veel last van. Van Aelst: ‘Zodra een stof op de lijst van officieel erkende Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) staat, gelden er strenge regels, ook met betrekking tot de vergunningverlening. Tot die tijd moeten de provincie en bijvoorbeeld drinkwaterbedrijven die inwoners wilen beschermen, zelf onderbouwen dat er risico’s zijn die maatregelen rechtvaardigen. Dat is de omgekeerde wereld.’

De problemen met de uitstoot van de stoffen in GenX door Chemours staan volgens Van Aelst dus niet op zichzelf. ‘Wat de SP betreft moet het hele systeem voor toelating van nieuwe stoffen in de chemische industrie op de schop. Het is bizar dat het bedrijfsleven in zo’n risicovolle sector zo sterk zijn eigen gang kan gaan. Veel meer onafhankelijk onderzoek vóóraf naar de gevolgen van het gebruik is hard nodig. De komende tijd gaan we hier op meerdere fronten aandacht voor vragen.'

U bent hier