h

Holland Outlet Mall Zoetermeer goed idee? Praat mee op 21 juni

31 mei 2017

Holland Outlet Mall Zoetermeer goed idee? Praat mee op 21 juni

Foto: SP

18.000 tot 30.000 m2 nieuwe winkelruimte toevoegen aan een toch al overbewinkelde provincie? In een regio met steden als Gouda waar de winkelleegstand nu al hoog is? De SP in Zuid-Holland vindt dit duidelijk geen goed idee. Hoe denkt u erover? Praat mee tijdens de publieksbijeenkomst over de HOM op 21 juni in het provinciehuis in Den Haag.

De gemeente Zoetermeer bereidt op dit moment een wijziging van het bestemmingsplan van het Woonhart voor, om er een Factory Outlet Center (FOC) te vestigen. Dit is een verzameling gewone kledingwinkels onder één groot dak, waar dure merken goedkoper worden verkocht.

Als de ontwerp-wijziging klaar is, zal eerst de gemeenteraad van Zoetermeer hierover oordelen. Daarna kijkt de provincie of de plannen passen in het provinciale beleid. Vooruitlopend hierop wil de provincie nu vast weten hoe de plannen liggen bij omwonenden, winkeliers enzovoort. Voor de SP-Statenfractie zijn de bezwaren nu al duidelijk.

Wij zien niet hoe deze plannen kunnen passen in de (grote) opgave om in de provincie Zuid-Holland het overschot aan winkelruimte in de reeds gebouwde en planfasen juist tegen te gaan. Om dat te bereiken moeten er juist panden worden herbestemd en plannen worden geschrapt.

Zoetermeer zelf is ooit ontworpen als woonstad. Niet om miljoenen extra bezoekers aan- en af te voeren. Ook zitten er grote risico’s aan de extra concurrentie voor winkeliers in het nabije Stadshart en in de stadscentra van omliggende gemeenten, zoals Gouda, Leiden en Alphen aan den Rijn. De kans dat winkels hierdoor over de kop gaan is reëel.

Aanmelden
De bijeenkomst is op 21 juni ’s avonds, van 19.00 tot 22.00 uur. U kunt zich tot 5 juni 2017 aanmelden via onderstaande link:

U bent hier