h

41 aanmeldingen voor onderzoeksproject schonere binnenvaart

23 juni 2017

41 aanmeldingen voor onderzoeksproject schonere binnenvaart

In totaal 41 schippers hebben ingeschreven voor CLINSH, het Europese onderzoeksproject voor nog schonere binnenvaart. Op de deelnemende schepen wordt onderzoeksapparatuur geplaatst, die gedurende twee jaar de effectiviteit van uitstootbeperkende maatregelen meet. Dertig schepen kunnen meedoen. Gedeputeerde Rik Janssen (SP) maakt eind augustus bekend welke dat zijn.

Doel van CLINSH is meer inzicht in de (kosten-)effectiviteit van maatregelen om de binnenvaartsector nog schoner te maken. Binnenvaart is qua CO2-uitstoot nu al verreweg de schoonste vervoersvorm. Om concurrend te blijven, moet de komende jaren ook de uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof flink omlaag.

Behalve de investeringen van de provincie Zuid-Holland is voor CLINSH ook met succes Europese subsidie bij het LIFE-fonds aangevraagd. De totale projectkosten bedragen ruim €8,5 miljoen. Behalve Nederlandse partners doen ook havens, universiteiten en brancheorganisaties uit België, Duitsland en Engeland mee.

Procedure
De inschrijvingstermijn voor CLINSH liep tot eind mei. Tot half juli 2017 worden de 41 inschrijvingen beoordeeld en dertig ervan geselecteerd. De voorlopige gunning aan schippers met een positief beoordeelde inschrijving is gepland voor half juli.

Direct daarna start de wettelijke bezwarentermijn. Deze loopt tot half augustus. Na afloop van de bezwaartermijn wordt de contractering afgerond, zodat eind augustus 2017 bekend is welke schepen definitief kunnen meedoen.

De dertig deelnemende schepen bestaan uit twee groepen: vijftien schepen die voor dit project worden voorzien van uitstootbeperkende technologie of alternatieve brandstofvormen en vijftien schepen die al varen met een emissie-reducerende technologie of alternatieve brandstof.

De provincie vergoedt tot vijftig procent van de werkelijke investeringskosten plus maximaal 10.000 euro aan onkosten voor alle deelnemende schepen.

U bent hier