h

Motie gaswinning: Staten laten Zuid-Holland niet zakken

29 juni 2017

Motie gaswinning: Staten laten Zuid-Holland niet zakken

Foto: RB

Een ruime meerderheid van de partijen in Provinciale Staten willen geen aardgasboringen onder of vanaf Zuid-Hollands grondgebied. Alle fracties behalve de VVD en de PVV steunden gister onze motie die oproept tot verzet tegen de plannen hiervoor. Fractievoorzitter Lies van Aelst is blij met de massale steun: ‘De Staten laten Zuid-Holland niet zakken.'

Op dit moment liggen er meerdere concrete plannen voor aardgaswinning onder of vanaf Zuid-Hollands grondgebied. Het gaat om gaswinningen bij Midden-Delfland en bij Haastrecht en om de exploitatie van het Papekopveld onder Woerden via een boorinstallatie bij de Zuid-Hollandse gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

SP-fractievoorzitter Lies van Aelst nam het initiatief voor de motie. ‘Iedereen kent de pijnlijke gevolgen van gaswinning voor Groningen. De Zuid-Hollandse veenbodem is zelfs extra kwetsbaar voor bodemdaling. Dat vergroot de risico’s voor inwoners en -agrarische- bedrijven. Zo ver laten we het hier dus niet komen.’

De fracties van SP, GroenLinks, PvdD, 50Plus, PvdA, SGP en CU, CDA en D66 benadrukken daarnaast dat nieuwe aardgaswinning niet past in het provinciale energiebeleid. Zuid-Holland investeert deze periode juist fors in de omschakeling naar duurzame energie.

De motie van vandaag roept het provinciebestuur op om samen met de betrokken gemeenten en provincies bij het Rijk bezwaar te maken tegen nieuwe gaswinningen onder bewoond gebied. Daarnaast zou het Rijk zelf ook meer moeten investeren in de energietransitie, zodat aardgaswinning zo snel mogelijk overbodig wordt.

U bent hier