h

Zorgen over uitbreiding winkelcentrum De Schoof in Hendrik-Ido-Ambacht

15 mei 2017

Zorgen over uitbreiding winkelcentrum De Schoof in Hendrik-Ido-Ambacht

De mogelijke forse uitbreiding met 5.000 m2 van het winkelcentrum roept vragen op bij de fracties van SP en Groen Links in Provinciale Staten. Ondanks de positieve eerste reactie van de proviciale detailhandelscommissie, vragen we ons af hoe de uitbreiding zich verhoudt tot het provinciale detailhandelsbeleid. Dit is er juist op gericht om leegstand tegen te gaan door zeer terughoudend te zijn met nieuw winkeloppervlak.

Uit het recente Koopstromenonderzoek  naar consumentengedrag in de Randstad blijkt dat de detailhandel in de regio Drechtsteden/Ridderkerk e.o. het nu al moeilijk heeft. De toevoeging van zo veel extra  winkeloppervlak baart de fracties van GroenLinks en SP daarom grote zorgen.

Volgens de gemeente wordt De Schoof door de forse uitbreiding aantrekkelijker. Inwoners hebben echter al aangeven er niet op te zitten te wachten. Ze zijn net als SP en GroenLinks bezorgd over de leefbaarheid, verkeersonveilige siuaties en panden die elders in het dorp leeg achter blijven.

Verkeer
Voor de uitbreiding moet de Graaf Willemlaan worden afgesloten. Hierdoor kunnen er onveilige situaties en overlast ontstaan in de omliggende  straten (Willem de Zwijgerlaan, Tesselschadestraat, Mauritsweg, Paulusweg, Emmasingel etc.). Deze namelijk niet berekend op zo veel (extra) verkeer.

De fracties van SP en GL hebben in schriftelijke vragen opheldering gevraagd van het college over de effecten van uitbreiding van De Schoof op de leefbaarheid en de leegstand. Daarbij moet het niet alleen gaan om Hendrik-Ido-Ambacht, maar ook om effecten op  omliggende gemeenten in de regio.​

 

U bent hier